DEPOLAR İŞ AKIŞI

1- Mesai saati başlamasıyla birlikte depo kapılarının kilitli veya acık olup, olmadığı kontrol edilir .

2- Depo gözlem formu kontrol edilip güvenlik hizmeti veren arkadaşlardan teslim alınır.

3 -Depo ısı durumu ve nem oranları göz ile kontrol edilir, gözlem formuna işlenir . Gözlem formları en fazla bir ay saklanır.

4- Depo içersinde bulunan ürünlerin fiziksel ve gözle kontrolleri mal/ürün sahibi tarafından "Soğuk Hava Deposu Depolama Hizmet Protokolü" kapsamında yapılır,

5- Depolara gelen ambalajlı veya istifli mal/ürünlerin tartımı yapılır, palet koli vb paket sayıları not alınır.Kantar fişi ile girişi sağlanan mal/ürün sahibi Tarsus Ticaret Borsası'nın "Depolama Hizmet Sözleşmesini" ve "Soğuk Hava Deposu Depolama Hizmet Protokolü" 'nde yazılı hususları peşinen kabul etmiş sayılır.İlk giren ilk çıkacağı düzeyde istif yapılır.

6- (-18) ürünlerde şok özelliğine sahip mal / ürünlerin sorumluluğu mal sahibine aittir.

7- Aktif depolar mesai saatleri içinde sorumlu personeller tarafından iki saat de bir kontrol edilir, gözlem formuna işlenir.

8- Depoların kontrolü gece her saat başı güvenlik personeli gözetimde kontrol edilir. Olumsuz bir durum anında, çözüm kolaysa anında çözüm sağlanır aksi ise yedek olarak bırakılan depo devreye alınarak mal/ürünler yedek depoya alınır.

9- Depolar her üç ayda bir ilaçlanır.Hijyen temizliği yapılır. Dolu olan depolara da aynı işlem aktarma yapılarak uygulanır,ilaçlanır, hijyen temizliği yapılır.

10- Boş ve dolu depolar yılın sekizinci ayında genel bakıma alınır, çalışan aksamlar, sızdırmaz paneller, kapılar kontrol edilir. Motor aksamı ile ilgili yağ kontrolleri yapılır. Eksik yağ tamamlanır veya  yağ değişimi yapılır. Soğutucu gaz kontrolleri, evapatör fanları havalandırma fanları, nem cihazı vb gibi bakımlar ilgili servis tarafından kontrol edilerek eksikleri giderilip, testleri yapıldıktan sonra form karşılığı teslim alınır.

11- Kuruma ait Linde ve BT marka forkliftler her [600] saat  de genel bakıma alınır.

12- Depodan ürün yüklemesi müstecirin olmadığı hallerde ilgili personellere gsm veya sms veya email aracılığıyla iletişime geçmesi ile yükleme talebi alınır ve yapılır.

13- Boş araç kantar tartımına alınarak forklift hizmetiyle ürün hazırlanır palet koli vb paket sayıları not alınır teslim tesellüm formu düzenlenir araç yüklenir ürün teslim edilir.

14- Firma bakiyesi kapatılmadan ürün çıkışı yapılmaz.

15- Cumartesi saat 12:30 dan Pazartesi mesai saatine kadar hizmet verilmez.

 

 

Hasan ŞANLI

Genel Sekreter

 

 

 

"Üyelere Depolama Hizmet Sözleşmesini" ve "Üyelere Soğuk Hava Deposu Depolama Hizmet Protokolü"

"Üye Olmayan Kira Sözleşmesi" ve "Üye Olmayan Kira Protokolü"