KANTAR İŞ AKIŞI

1- Kantar kullanım sebebi ile borsamıza gelen tüm araçların tartımının yapılması.

2- Günlük kantar kullanım bedellerinin günlük raporları ile alınan ücretlerin alındı makbuzlarının hazırlanıp tescil servisine teslim edilmesi.

3- Kantardan çıkış yapan araçların kantar fişi ile beraber ücret alındı makbuzu verilmesi

4- Her yılın üçüncü ayında kantar periyodik bakımları yapılır.

5- İki yılda bir kez olmak üzere Mersin Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından metrolojik muayene etiketi verilmesi,

6- Mesai bitim saatlerinde gelen özel güvenlik görevlilerine kantar kasası teslim formu imzalatılarak devredilir.

7- Kantar Hizmeti devamlıdır.