Tarsus

Tarsus

Tarsus

Tarsus

KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRET TARİFELERİ

DERECELER KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT
Fevkalade  375-TL  375.- TL 
1.Derece  350.-TL  350.-TL 
2.Derece 325.-TL  325.-TL 
3.Derece 300.-TL  300.-TL 
4.Derece 275.-TL  275.-TL 
5.Derece 260.-TL  260.-TL 

 

    ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ

  

5174 Sayılı Kanun gereğince, Tarsus Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan

şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir. 
  

Yıllık Aidatların son ödeme günü,
1. Taksit 30 HAZİRAN
2. Taksit 31 EKİM 

 

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. 

 

Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

 

AİDAT ÖDEME KANALLARI

 

1. Borsa Veznesinden Nakit 

2. Bankadan,  Garanti Bankası Tarsus Şubesi

   IBAN NO TR 79 0006 2000 1530 0006 2995 57

 

 

 

Whatsapp Elleme