Soğuk Hava depolarının "NAR" ürünü depolanması için ;
Borsamız Soğuk Hava Depolarında "NAR" muhafaza etmek isteyen üyelerimize 02/05/2018 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde kiralama yapılacaktır.
ESASLAR
KARAR:
1- Soğuk Hava Depolarımızda muhafaza edilecek ürünlerin aylık depo kirası elektrik dahil + Stopaj olarak belirlenmiştir,
2- Nar ürünü için kiralama sezonu 1 Ekim tarihinde başlar.
3- Nar ürünü için depolama ve muhafaza hizmeti almak isteyenler en az 3 ay kiralama taahhüdünde bulunacaktır. Bu taahhüt 3 aylık depolama ve muhafaza hizmeti süresini kapsar ve 3 aylık kira tutarı kiralayan tarafından Borsa veznesine ödenir.
4- Kiracı taahhüdüne bağlı kalarak 2. maddede belirlenen tarih esası ile ilk ayın bedelini 01-31 Temmuz tarihleri arasında Borsa Veznesine ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde talebi olan depolarla ilgili hak iddia edemez.
5- Kiralayan kira bedelinin tamamını ödemeden ürününü depolardan sevk edemez.
6- Kiralayan, Haklar ve alacaklar hususunda sözleşme ve protokolde zikredilmemiş olsa dahi sair hak ve alacaklardan dolayı Tarsus Ticaret Borsası'nı “KENDİ SERBEST İRADELERİ İLE GAYRI KABİLİ RÜCU KESİN VE KAT’İ İBRA EDER." ve Kira sözleşmesi ile Kira Protokolünde yazılı hususları aynen ve peşinen kabul ettiğini sayılan bu esaslar çerçevesinde beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
İş bu alınan kararlar çerçevesinde, Borsamız Soğuk Hava Depolarını kiralamak isteyen üyelerimiz 4. madde de yazılı süre içinde;
a- Kiralayacağı depo adedini bildirmesi,
b- Her bir depo için başlangıç tarihi esasına göre, 4. madde de yazılı süre içinde 1 aylık kira bedeline karşılık gelen miktarı peşinen avans olarak ödemesi,
c- 6. maddede yazılı sözleşme ve protokolü imzalaması, gerekmektedir.
a, b, ve c de yazılı hususlardan birinin yapılmaması halinde alınan talepler geçersiz olacaktır, ayrıca 1 Ağustos tarihi ile ve sonrasında depo kiralamasından vazgeçilmesi halinde alınan avans iade edilmeyecektir.
Tarsus Ticaret Borsası, "NAR" muhafazası ile ilgili kiralama , talepleri red etme, sözleşmeyi ve protokolleri tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.
Saygılarımla,
Hasan Şanlı Genel Sekreter
NOT: TALEP FORMU İÇİN ONLİNE TALEP FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ VEYA PDF OLARAK İNDİRİP genelsekreter@tarsustb.gov.tr Eposta adresine iletebilirsiniz