TOBB Duyuruları

 

26
İlgi yazıda, Türkiye Mezunları Programı (TMP) kapsamında ülkemiz yükseköğretim kurumlarından, dil kurslarından ve akademilerinden aldıkları eğitimi başarılı olarak tamamlayan uluslararası mezunlarımızın kendi aralarında ve Türkiye ile kurdukları iletişimin mezuniyetleri sonrasında da devamını temin etmek amacı
ile muhtelif faaliyetler yürütüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda devamla, TMP kapsamında 150.000'den fazla Türkiye mezununun bilgilerinin derlendiği "Türkiye Mezunları Portalı"nın
https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/) hayata geçirildiği ve bir veri tabanı olması yanında Türkiye mezunları için bir kariyer sayfası yönü de bulunan portalda, dünyanın 184 farklı ülkesinde mukim, ülkemizi tanıyan ve çoğunlukla Türkçe bilen Türkiye mezunlarına yönelik ülkemizin diğer ülkelerdeki kamu veya özel sektör girişimleri bünyesinde istihdam olanaklarının duyurusu yapılmakta olduğu ve ihtiyaca göre nitelikli mezunların iş başvuruları alınmakta veya ilgililere yönlendirildiği ifade edilmektedir.
Söz konusu Portaldan şirketlerimizin istifade etmesi amacıyla ekte yer alan afişler ve broşürler ile web sitesinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

26
İlgi'de kayıtlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Girişimcilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ile girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ve Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006
yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de katıldığı, ödül programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda da KOSGEB'in görevlendirildiği belirtilmiştir.
Söz konusu yarışmaya; • Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu-özel ortaklıkları
• Üniversiteler
• KOBİ'ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisinden) başvurabilecektir.
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en 2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresine veya yazı ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 01 Temmuz 2024 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine yönelik yapılması talep edilen başvuruyu üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

18
İlgi : 06.03.2024 tarihli ve 380737 sayılı yazınız
İlgi'de kayıtlı yazıda 31 Ocak 2024 tarih ve 2024-02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi toplantısında alınan kararlar
gereği yeni dönemde KOSGEB tarafından uygulanacak destek programlarına yapılacak başvuruların değerlendirme ve karar kurullarında bağımsız değerlendirici olarak sektör temsilcilerine de görev verilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda bağımsız değerlendirici olarak ilgili kurullarda görev almak isteyen kayıtlı üyelerinizden, alanı ile ilgili konularda asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu ve en az 5 yıl deneyimi olan işletme sahibi/ortağı/üst düzey yöneticilerin bilgilerinin ekteki tabloya işlenerek 25.03.2024 Pazartesi gününe kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Bağımsız Değerlendirici Listesi (1 sayfa)V

[Devamını oku...]

12
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan Birliğimize iletilen duyuruda ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan ".tr" (örn. tobb.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla Hali hazırda aşağıda listelenen uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca ".tr" uzantılı alan adı tahsislerinde öncelik tanınacaktır. (örneğin ziraatbank.com.tr sahibi ziraatbank.tr için başvuru yapabilir)  "kep.tr", "av.tr", "dr.tr", "com.tr", "org.tr", "net.tr", "gen.tr", "web.tr", "name.tr", "info.tr",
"biz.tr", "tv.tr", "bbs.tr", "tel.tr"
Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurular alınacak ve 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 arasında tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgiye https://www.trabis.gov.tr/info/a.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

11
İlgi (a)' da kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili iş ve işlemler İlgi (b-c-d) Kanunlar, İlgi (e-f-g-h-i-j-k) Yönetmelikler, İlgi (l-m) Genelgeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, 2024 yılına mahsus olmak üzere Şubat ve Mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, ilgi (c) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında Bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerde bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimler yapılacağı bilgisine
ulaşılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

26
İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.02.2024 tarihli ve 94049674 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 1 Mart 2024 tarihi saat 12.00'ye kadar yazıda verilen kayıt
linki üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

01
AB Mali Yardımları kapsamında sağlanan hibe imkanları ve programlarına ilişkin detaylı bilgilere "https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html" ve "https://ipa.gov.tr/" adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu hibe programlarına ilişkin bağlantı adreslerinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

29
Birliğimiz koordinasyonunda; başta Amazon Türkiye, Trendyol ve Yemeksepeti olmak üzere, Askon Design Center, Hipotenüs, Ideasoft, Ticimax ve TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) işbirliği ve katkılarıyla 12 Şubat 2024 tarihinde E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi 3. etabı başlatılacaktır.
Çevrimiçi platformda başlatılacak olan E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi; e-ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağının artırılmasını ve KOBİ'lerin dijitalleşerek e-ticarete başlamasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, kişilerin veya işletmelerin satış kabiliyetinin ve hacminin artırılmasını destekleyecektir.
TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi tarafından sahiplenilen bu projede; 1 yıl içerisinde toplam 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Bir eğitim grubunda en az 40 kişi olması ve toplam 52 saatlik çevrimiçi eğitimin 34 saatinin TOBB ETÜ SEM eğitmenleri tarafından geri kalanının ise sektörde profesyonel olarak görev alan uzman özel sektör temsilcileri tarafından verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, akademisyen ve sektör temsilcilerinin vereceği dersler ile katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiyi eş zamanlı verilebilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda yapılacak değerlendirmeye göre de başarılı olan katılımcılara TOBB ETÜ SEM tarafından sertifika verilecektir.
Projenin bir diğer önemli katkısı ise 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan depremden etkilenen ve e-ticarette uzmanlaşmak isteyenler için TOBB ETÜ SEM tarafından önceden belirlenen kontenjan dahilinde ücretsiz eğitim imkanı sağlamasıdır.
Projeye ait detaylar ve kayıt işlemleri, https://www.sem.etu.edu.tr/egitim/e-ticarette-uzmanlik-egitimi adresinden yapılmaktadır.
Bahse konu eğitimin ilgili Üyelere duyurulması hususunu rica ederim.


Saygılarımla,
e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

23
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında 2 Şubat 2024 tarihinde, Kocaeli Kongre Merkezinde "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programı düzenlenecektir.
Program kapsamında; 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan sektörel su verimliliği rehberleri konusunda sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve endüstriyel su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar arasında tecrübe paylaşımının ve iş birliği ortamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu program Birlik Başkanımız M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olup:
Birliğimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanacaktır.
Ayrıca, etkinlikte sanayide su verimliliği konusunda iyi uygulamaları bulunan kuruluşların stantları da yer alacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen bilgi notu ve etkinlik programı ekte yer almaktadır.
Bu kapsamda; - Etkinliğe katılım sağlanmasını, katılım sağlayacak temsilcilerin 24.01.2024 tarihine kadar
https://dosya.tarimorman.gov.tr/121obrnp linkinde yer alan katılım formunu doldurmasını, - Endüstriyel su verimliliği uygulamalarına yönelik stant kurmak isteyen üyelerimizin taleplerinin 24.01.2024 tarihine kadar Bakanlığa (03122076316 / suverimliligi@tarimorman.gov.tr) ve bilgi amaçlı
Birliğimize iletilmesini, - Yukarıdaki tüm hususların üyelerinize de duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

27
Malumları olduğu üzere; Avrupa Yeşil Mutabakatı, sektörlerin üretim ve hizmet süreçlerinin tamamını gözden geçirmesini gerektirecek, şirketlerin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandıracak bir yol haritasıdır. Firmalara önemli yükümlülükler getiren bu düzenlemeye uyum sağlama sürecindeki en önemli başlıklardan birisi de finansmana erişimdir.
Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Dünya Bankası desteğiyle Türkiye Yeşil Sanayi Projesi hayata geçirilmiş ve lansmanı 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilmiştir. Amacı Türkiye'de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümünü desteklemek olan projenin toplam bütçesi
450 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.
Proje hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmak ve Üyelerimizin sorularının cevaplanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz işbirliğinde ; 27 Aralık Çarşamba günü saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında "Yeşil Sanayi Projesi Bilgilendirme Webinarı" düzenlenecektir.
Bu kapsamda; ülke genelinde mikro, küçük, orta, büyük olmak üzere her ölçekteki işletmelere yönelik olarak düzenlenen, ekte programı takdim edilen bahse konu webinara katılmanızı, sosyal medya/internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanız hususunu arz/ rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 21İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son