Yağlı Tohumlar İhtisas Komisyonu

KOMİSYON

Murat KURT

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : Murat KURT

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Hayrettin ORGUN

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : Hayrettin ORGUN

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Burak ŞENDAĞ

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : Burak ŞENDAĞ

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

KOMİSYON KARAR

MISIR'DA FİRE VE ZAYİ HAKKINDA

İlgi: 16/03/2017 tarihli yazınız,

İlgi yazınızda ihtilafa konu eşya hususunda ilgi tutulan yazılardan bahisle;

Tarsus Ticaret Borsası'nın gümrük idaresine cevaben yazdığı 02.11.2016 tarih ve 090/09/2691 sayılı yazı Hububat Pamuk ve Yağlı Tohumlar İhtisas Komisyonumuzun Raporunda da belirtildiği üzere “.........üründe fire zayi oranının %5’e kadar olabileceği kanaatindeyiz” şeklinde bağlanmıştır.

TOBB 'nin de web sayfasında Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar başlığında Türkiye genelinde fire ve zai oranları yayınlanmıştır.

İlgili yazımızda " ...... ürün numunesi fiziksel olarak incelendiğinde böceklenme zararı ve tozlanmanın yoğun olduğu gözlendi. Rutubet baz alındığında nemi düşen ürünün ağırlığından fire vereceği ve böceklenmeden mütevellit zayi olacağı kanaati ile numune üründe fire zayi oranının %5’e kadar olabileceği kanaatindeyiz" ifadesi yayınlanan Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar başlığında yer alan hususlara istinaden “.....Tarsus’ta üretimi yapılan mısır ürününün tüccarlar veya sanayicilerce satın alınmasında rutubet oranı %15 olarak baz alınır. Depolama ve muhafazasında %1,5 fire kesilir (en fazla 6 ay depolama ve muhafaza yapılır), nakliye esnasında %0,5-1 fire ve zayiat ile kantarda 0,5 fire verir. Dane mısır en çok 2,5-3 fire verir. Tarsus’ta üretimi yapılan 2. Ürün dane mısır tüccarlar veya sanayicilerce satın alınmasında rutubet oranı %15 olarak baz alınır, kurutmada her rutubet için %1,167 fire kesilir. Nakliye, kantar ve muhafaza fireleri 1. Ürün dane mısırla aynıdır”cevabı verilmiştir.Nitekim anılan ürün için bekleme süresi söz konusu Tarsus Ticaret Borsası tarafından alınan Fire, Zayiat ve Randıman Oranları süresinden uzundur.

Söz konusu üründe böceklenmeden dolayı oluşabilecek hasar ile oluşabilecek kayıplar konusunda bilgi niteliğinde ".... ve böceklenmeden mütevellit zayi olacağı kanaati.."ifadesi ise Tarsus Ticaret Borsası'nın böceklenme sonucunu veren herhangi bir ölçüm metodu olmadığından ürünün gözlenen ilgili tarihteki durumu konusunda oluşan bir kanaatten itibardır.

Bu itibarla ;ihitilafa konu ürün hususunda Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar başlığı altında incelendiğinde tarımsal hiç bir ürünün böceklenmeden mütevellit fire ve zai oranının bulunmadığı , bunun için bir ölçüm metodu olmadığı hsusuyla Tarsus Ticaret Borsasının Hububat Pamuk ve Yağlı Tohumlar İhtisas Komisyonu Raporunda belirtilen “üründe fire zayi oranının %5’e kadar olabileceği kanaatindeyiz” şeklinde ifadesi;

Söz konusu, üründe meydana gelen firenin rutubet baz alındığında nemi düşen ürünün ağırlığından fire vereceği ve bu haliyle fire ve zai'nin rutubet farkı oranı üzerinden ve bekleme süresinin uzunluğu da düşünülerek hesaplandığı, bu suretle böceklenmeden oluşan fire veya zai'nin herhangi bir ölçüm metodu olmadığından bu orandan doğan miktarla ilgisi olmadığıdır.

Ayrıca nakliye, taşıma, ve kantar farkları da anılan yazımızda belirtilmiştir.

SOYA KÜSPESİNİN DEPODA BEKLEME SÜRESİ

İlgi: Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nun 16/01/2019 tarihli ve 41-12 sayılı gündemi

Tarsus Ticaret Borsası Meclisinin 24/06/2015 tarihli ve 27 sayılı toplantısında

Soya Yağı üretiminde; soya yağlı tohumunun işlenmesi ile iştigal olan üyelerimizle yapılan çalışma sonucunda Tarsus da üretimi yapılan soya fasulyesinin tüccarlar veya sanayicilerce satın alınmasında Rutubet oranı % 11- 12 olarak baz alınır. Ürünün temizlenmiş, elenmiş, toprak vs. kirlerden arındırılmış hali ile depolanması veya muhafaza edilmesinde dahi binde 5 ile %1,2 fire kesilir (en fazla 3 ay depolama ve muhafaza yapılır), nakliye esnasında %1 fire veya zayiat ve kantarda % 0,5 fire verir. Soya Fasulyesi % 2,2 – 2,7 fire verir.Tarsus da üretimi yapılan soya fasulyesinin rutubetli olarak tüccarlar veya sanayicilerce satın alınması halinde, doğal yollarla veya kurutma makinelerinde yapılan kurutmasında da her rutubet için ağırlığından % 1 fire kesilir kararı ile,

Aynı toplantıda;

SOYA FASULYESİ TAM YAĞLI KÜSPE ÜRETİMİ’ ne dair Fire, Zayiat ve Randıman Oranları kararı da alınmıştı.

Hasat edilen soya depolanacaksa, tohumların kızışması ve bozulmasını önleyebilmek için, hasattan sonra neminin %12-13 aralığında olması kuru,serin ve bağıl nemi azaltılmış depo ısısının 20-22 º C’ den az olduğu ortamda yine Tarsus Ticaret Borsasının Borsalar Muamelat Yönetmeliği “Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ve Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar “ bölüm başlığında 37. maddesine istinaden Soya Fasulyesi ürünü için en fazla 3 ay depolama ve muhafaza yapılır kararı açıktır.

Bu itibarla;

Soya fasulyesinin bir işleme tabi tutularak küspesinin üretilmesi ile içeriğinde bulunan nem, yağ protein ve diğer esansiyel bazlı yağların hava ile temasının daha hızlı olacağından en uygun depo şartlarında muhafazası veya depolanmasının da 3 ay olarak düşünülmesi gerekmektedir.

Ancak , soya küspesi depolandığı yerde yine neminin %12-13 aralığından az olması ile kuru,serin ve bağıl nemi azaltılmış depo ısısının 20-22 º C’ den az olduğu ortamda aktarılması, karıştırılması ile en fazla bir 3 ay daha depolanabilir.