TOBB Duyuruları

 

28
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 27.07.2022 tarih ve 76743800 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 2022 yılı Eylül ayında Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun eşbaşkanlığında Ankara'da düzenleneceği belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Gabon ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin Odanız/Borsanız görüşlerinin 11 Ağustos 2022 Perşembe gününe kadar Birliğimize (yasar.beyaz@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica
ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

28
Birliğimiz organizasyonunda, 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında
işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşımınızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederim.

[Devamını oku...]

28
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden Birliğimize intikal eden 07.07.2022 tarih ve E-65836846-620- 253342 sayılı; 2022 - 2023 akademik yılı için Birliğimize bağlı oda ve borsalarımız üyelerine sunulacak indirim ve burs imkanlarının yer aldığı yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Birliğimize iletilen yazıda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansının (COP27) 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenleneceği ve Konferans süresince gerçekleştirilecek oturumlara
ilişkin detaylı bilgiye https://unfccc.int/ bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.
Söz konusu konferans kapsamında ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programının hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Yan etkinliklere ilişkin bilgi notu ekte yer almakta olup, ülkemiz standında gerçekleştirilmesi planlanan yan etkinlik detaylarının ekli kavram belgesine işlenerek, en geç 20/08/2022 tarihine kadar Birliğimize resmi yazı ile ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda iletilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

21
İlgi : Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı)'nün 09.06.2022 tarihli ve E-92061122-105.04-5897911 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere, ihracata yönelik stratejik ürünlerin rekolte tahminleri oluşturulan rekolte tahmin komisyonları tarafından tespit edilmekte ve Bakanlığımız tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır.
Biltisel Üretim Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazılarına istinaden; üretim amaçları doğrultusunda, çeşit bazında alan ve üretim rakamları tespitinin yapılması amacıyla "Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu" kurulması, Komisyonun; İl Tarım ve Orman Müdürü başkanlığında, Ziraat Odası varsa Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Üniversite, Üretici Birliklerinden birer temsilci ile İl komisyonu oluşturulması istenmiştir.
Bu nedenle İl Müdürlüğümüz başkanlığında oluşturulacak olan 2022 yılı Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu' na kurumunuzu temsilen konu uzmanı 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilerek iletişim bilgilerinin tarihine kadar müdürlüğümüze 22.07.2022 bildirilmesi hususunda;

[Devamını oku...]

13
İlgi : Kocaeli Ticaret Odası'nın 06.07.2022 tarih ve 14415 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde organize edilen Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliğinin, 25 Ağustos 2022 tarihinde b2match platformu üzerinden online olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği kapsamında çeşitli ülkelerden firma temsilcileri Türkiye pazarında stratejik ortak bulmak, yatırım- ticaret ortamını değerlendirmek üzere sanal ortamda firmalarımız ile bir araya gelerek yerli firmaların ürün, proje ve hizmetlerini sunma, yurtdışı bağlantıları ile iş geliştirme, yeni ticari ve teknolojik işbirlikleri ve proje ortaklıkları kurma imkanı bulacağı ifade edilmektedir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılmak isteyen firmaların https://co-matching-2022.b2match.io/ linki
üzerinden profillerini sisteme İngilizce olarak kaydetmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

05
Birliğimiz ve Helal Akreditasyon Kurumu işbirliğinde 5 Temmuz 2022 Salı günü "Ürün ve Hizmet Ticaretinde Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirilecektir.

Söz konusu seminerde dünyada helal belgelendirmenin güncel durumu ile Helal Akreditasyon Kurumu ve OIC/SMIIC helal standartları hakkında genel
ilgilendirme yapılacak olup seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

"Ürün ve Hizmet Ticaretinde Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme Semineri" programı ve ayrıntılar ekte dikkatinize
Sunulmuştur. Webinara katılımınızı, sosyal medya hesaplarınızdan ve internet sitenizden paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederim.

[Devamını oku...]

30
"Sanayide GES Uygulamaları" isimli webinar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Enerji Meclisi ve Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) işbirliği ile, güneş enerjisi sistemlerinin sanayi tarafından kullanımı, GES uygulamaları, maliyet avantajları ve destekleri gibi konular özelinde; Güneş Enerjisine Yönelik Teşvikler
ve GES Projelerinin Olmazsa Olmazları isimli oturumlarda değerlendirilecektir.

6 Temmuz 2022 tarihinde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek olan webinara https://webinar.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, ekte kayıtlı görsel ve program ile kurumunuz sosyal medya hesaplarında duyurulması ve üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

30
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01 sayılı yazısı.
Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, son yıllarda bankacılık işlemlerinde siber dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu IBAN bilgilerinin değiştirildiği, Lizbon Ticaret Müşavirliği kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla firmalarımıza ait ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği, Müşavirliğin banka hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yaşanan dolandırıcılık vakalarında, firmalarımızın e-postalarına gelen IBAN numaralarınıtelefonla teyit etmeden para gönderimi yaptıkları, alıcı hesabın başkaca bir ülkede olmasına rağmen (örneğin İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedelin) PT ile başlayan IBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildikleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın siber dolandırıcılık vakalarında takip edilecek hukuki yol (varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla derhal iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikayet/suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma işleminin Bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği vb.) konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadıkları; firmalarımızın IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde oldukları, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı ifade edilmektedir. Bilgilerini ve son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık vakaları sebebiyle firmalarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen üyelerinizin siber dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılmaları ile takip edilecek hukuki yol konusunda bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

28
TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, TOBB Sektör Meclisleri, TR100 Firmaları ve OSBÜK'e iletilecektir. Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bireylerin ve kurumların finansal hayatlarını daha sağlıklı ve etkin yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri
gerçekleştirmek üzere Kredi Okuryazarlık Haftası projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 27 Haziran ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında; kredi Okuryazarlık, krediye kolay erişim ve işletmelerin kendini tanıması, krediye ulaşmada dijitalleşmenin önemi, reel sektörün gözünden alacak riski yönetimi, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, krediye erişimde dijital çözümler ve bireylerin kredi okuryazarlığı ve sigorta başlıkları olmak üzere birçok konuda internet üzerinden etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlik programı ekte sunulmaktadır.
Kredi Okuryazarlık Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler www.krediokuryazarlikhaftasi.com web sitesi üzerinden 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında canlı olarak izlenebilecektir. Detaylı ve güncel programa aynı web sitesinde program başlığı altında ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi, etkinlikleri takip etmenizi, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak takip etmelerini sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

Sayfa 4 / 18İlk   Geri   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  İleri   Son