AİK

AİK KURULU

Murat KAYA

Ünvanı : Başkan

Ad-Soyad : Murat KAYA

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Kemal Süheyl BATMAZ

Ünvanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ad-Soyad : Kemal Süheyl BATMAZ

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Fatma TEMEL

Ünvanı : Meclis Başkan Yardımcısı

Ad-Soyad : Fatma TEMEL

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Nail UÇAK

Ünvanı : Meclis Üyesi

Ad-Soyad : Nail UÇAK

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Hasan ŞANLI

Ünvanı : Genel Sekreter

Ad-Soyad : Hasan ŞANLI

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Elif KÖKSAL

Ünvanı : Akreditasyon Sorumlusu

Ad-Soyad : Elif KÖKSAL

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

KOMİSYON KARAR

TARSUS TİCARET BORSASI

AİK oluşturulması ve Oryantasyon Eğitimi konusu,

Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü, Akreditasyon Süreci konusu 11.04.2018 tarih 02 sayısı YKK görüşüldü: Yönetim Kurulu Kalite Politikası, Kalite Yönetim Sistemi ve Taahhüdü, Akreditasyon Süreci konusunda genel sekreter tarafından sözlü olarak bilgilendirildi. Sistemin gerekliliği olan yöneten ve yönetilenlerle birlikte çalışma prensibi oluşturularak takım ruhu oluşturulması, kurulu sistemin devamlılığı ve iyileştirilmesi için

a-“Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi kurmayı, kalite politikasını oluşturmayı, kurum hedeflerini belirlemeyi, kurum hedeflerini, kalite yönetim sistemini ve akreditasyon sistemini gözden geçirmeyi, ve bu sistemlerin sürdürülebilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı” taahhüt kararına oybirliği ile ,

b- Genel Sekreter’in gerekli değişiklik ve düzenlemeler için yetkilendirilmesine,

onay ve tasvibine mevcuttaki üyelerce oybirliği ile karar verildi.

5174 Sayılı Kanun ve TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında Borsa Meclis Üyelerinin görevlerinin tebliğ edilmesi ve oryantasyon eğitimi hususu 04.04.2018 tarihli 01-10/10 sayılı Meclis Kararında görüşüldü. Meclis Üyelerinin görevleri bu oturumda belirlendi. Görevlerini içeren “Organ Üyeleri El Kitabı” dağıtıldı. Akreditasyon sistemi kapsamında görev bölümünün yönetim kurulu yetkisinde olduğu, bu itibarla;

Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip 3.dönem 2017-2020 Yılları stretejik Planımızın hedeflerini yıllık iş planları ile izlenmesi, sonuçlarının yıllık faaliyet raporu ile değerlendirilmesi, Yönetim Kurulunun stratejik plan kapsamında aldığı kararları uygulaması amacıyla, Elif Köksal’ı Akreditasyon sorumlusu olarak devam etmesi, AİK’nun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Meclis Üyesi Nail Uçak, Genel Sekreter Hasan Şanlı ve Akreditasyon sorumlusu Elif Köksal tarafından teşekkül edilmesine, ilk AİK toplantısına davet edilerek toplantının yapılmasına karar verildi. (AİK 25/04/2018 tarihli ve 2 sayılı AİK Olağan Toplantısı)