Misyon ve Vizyon

MİSYON


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgili mevzuatı ile tanımlanan Borsacılık Anlayışı kapsamında Üyelerimizin Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen Dünyada Yer almasını sağlayacak, Serbest Piyasa Ticaretinin Gelişimine Katkı sağlayacak sanayi yapısını oluşturmak, Rekabet Gücünü arttırmak, Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet sunmak, Borsaya Dahil Maddelerin Alım Satımı ile Oluşan Fiyatların Tespit, Tescil ve İlan edilmesi ile Ülkemizde Ticaret ve Ekonominin Büyümesine Katkıda bulunmak