Misyon ve Vizyon

İLKELER

Vizyonumuza ulaşırken, yöneticilerimizle, tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel ilkelerimiz  şunlar olacaktır: güvenilirlik  * adalet  * tarafsızlık  * etkinlik (hız, esneklik ve verimlilik)  * saydamlık  * sorumluluk bilinci  * çözüm odaklılık  * yetkinlik  * sürekli gelişim *kurum kaynaklarımızı şeffaf , hesap verebilir tasarrufu da ön planda tutacak şekilde davranmak, şahıslara değil kuruma hizmeti esas almak

http://tarsustb.tobb.org.tr/Portals/58/dokuman/70.yil1.jpg