23
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan 10.05.2022 tarihli yazıda; Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler
arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliğine bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat
edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.
Bilgilerini ve Odanız üyesi firmaların konu ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

23
5G Teknolojisinin iş dünyasına sunduğu imkanları anlatmak ve bu imkanları iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirmek amacıyla 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden sektörel istişare toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Huawei işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıda 5G teknolojisinin yüksek bağlantı hızı, düşük gecikme ve makine tipi bağlantı imkanlarının iş dünyasına sunduğu fırsatlar ile iş senaryolarının uygulamaları anlatılacak, 5G'nin sunduğu imkanlar iş dünyası
temsilcileri ile birlikte istişare edilecektir.
Bilgilerinizi, toplantıyı sosyal medya, internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak toplantıya
katılımlarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

23
Birliğimiz, Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle aşağıdaki program çerçevesinde bilgilendirme webinarları düzenleyecek olup webinar sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Webinarlara ilişkin duyuru materyalleri ekte dikkatinize sunulmuştur.

[Devamını oku...]

13
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 10. Dönem Toplantısı'nın 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak mutabakat zaptında yer almak üzere Türkiye-İsviçre ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, İsviçre ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

09
Malumlarınız üzere Birliğimiz tarafından üyelerimize hukuki uyuşmazlıklarında çözüm merkezi olması amacıyla TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurulmuştur. Daha sonra Oda ve Borsalarımız bünyesinde de arabuluculuk ve tahkim merkezleri kurulmaya başlanmıştır.
Arabuluculuk, üyelerimizin iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması imkanını sunmaktadır. Herhangi bir durumda hukuki uyuşmazlık yaşayan üyelerimizin arabuluculuk imkanlarından daha çok yararlanmasını TOBB ve Oda-Borsalarımız olarak sağlamalıyız.
İşte bu sebeple TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak Oda ve Borsalarımızın üyesi ulusal ve uluslararası çalışan büyük ölçekli firmalara özel olarak Oda ve Borsalarda fiziki bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.

[Devamını oku...]

06
Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasındaki gelişmelerin, özelikle 55'e Uyum (fit for 55) kapsamındaki düzenlemelerin firmalar üzerinde büyük etkisi olacağı aşikardır. Bu sebeple, yeşil dönüşüme uyum sağlama aşamasında firmaları bilgilendirmek amacıyla Ufuk Avrupa Yeşil Dönüşüm Destekleri Webinarı gerçekleştirilecektir. Webinarda, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan yeşil dönüşüme ilişkin desteklere ve proje çağrılarına ilişkin bilgi verilecektir.
10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek webinarın programı ekte sunulmaktadır.
Söz konusu webinar programının tüm üyelerinize duyurulmasını ve etkinliğe katılım sağlanmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

28
Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle, Birliğimiz ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu" (TEBD) projesi kapsamında planlanan ikinci "TEBD Oda Akademisi 2022", 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya'nın Cadiz (Jerez) kentinde gerçekleştirilecektir. Programa, ülkemizden ve AB üyesi ülkelerden üst ve orta düzey Oda/Borsa yöneticilerinin katılması öngörülmektedir.
EUROCHAMBRES tarafından, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, oda bünyesindeki görev ve sorumlulukları gibi başvuru formunda yer alan ölçütler göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu, "TEBD Oda Akademisi 2022", eğitim programına katılmaya hak kazanacak yaklaşık 40 üst ve orta düzey yöneticinin (20 AB ve 20 Türk Oda/Borsa temsilcisi) ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ile her türlü eğitim masrafı proje bütçesinden karşılanacaktır. Program hakkında detaylı bilgi; Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" linki altında "Genel Bilgilendirme" bölümünde bulunan e-broşürde yer almaktadır. Eğitim programı interaktif bir ortamda gerçekleşeceğinden, simultane tercüme yapılacak olsa da katılımcıların İngilizce bilmeleri tercih edilmektedir. Başvuru sahipleri, program süresince katılacakları 2 temel zorunlu eğitim başlığının yanı sıra (KOBİ Destek Hizmetleri ve Türk ve AB Odalarının Ağ Oluşturma ve Eşleşme Faaliyetleri için Yeni Fikirler), e-broşürde listelenen 6 seçmeli eğitim başlığından tercih ettikleri 3 başlığı önem sırasına göre e-başvuru formu üzerinde listeleyecek ve bu konularda üç gün boyunca eğitimlere katılacaklardır.
Bilgilerinizi ve Oda/Borsanızca uygun görülmesi halinde adayınızın, Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme"bölümünden indirilecek e-başvuru formunu doldurmak suretiyle, 10 Mayıs 2022 tarihine kadar
ustarroz@eurochambres.eu adresine elektronik ortamda iletilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

27
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili sistemlerin erişim adresleri bildirilmiştir.
Bilgilerini ve Oda/Borsanız ilgili üyelerine duyurulmasını önemle rica ederim.

[Devamını oku...]

25
Dünya Bankası Acil Durum Firma Destek Projesi, Vakıfbank Salgın Destek Kredisi Bilgilendirme Semineri; 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Vakıfbank işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve salgından en çok etkilenen KOBİ'leri desteklemek amacıyla Dünya Bankası ile Vakıfbank arasında imzalanan Acil Durum Firma Destek Projesi çerçevesinde 3 farklı hedef
gruba yönelik olarak kredi başına 3 Milyon ABD Doları'na kadar sunulan Salgın Destek Kredisi anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.
Seminere katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

07
Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekteki yazıda; Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanmasının yasaklanmış olduğu ve bu yasağa aykırı davranışlara
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulandığı hatırlatılmaktadır.
Bu nedenle Oda ve Borsaların belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık izlenimi uyandıracak veya doğrudan aykırılık oluşturacak işlemlerden kaçınması gerekliliğini önemle rica ederim.
Saygılarımla

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 32İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son