01
Ergin Çekirdeksiz ve Victoria Üzüm çeşitleri ihalesi

[Devamını oku...]

30
"Sanayide GES Uygulamaları" isimli webinar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Enerji Meclisi ve Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) işbirliği ile, güneş enerjisi sistemlerinin sanayi tarafından kullanımı, GES uygulamaları, maliyet avantajları ve destekleri gibi konular özelinde; Güneş Enerjisine Yönelik Teşvikler
ve GES Projelerinin Olmazsa Olmazları isimli oturumlarda değerlendirilecektir.

6 Temmuz 2022 tarihinde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek olan webinara https://webinar.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, ekte kayıtlı görsel ve program ile kurumunuz sosyal medya hesaplarında duyurulması ve üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

30
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2022 tarihli ve E-52229414-724.01.01 sayılı yazısı.
Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, son yıllarda bankacılık işlemlerinde siber dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu IBAN bilgilerinin değiştirildiği, Lizbon Ticaret Müşavirliği kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla firmalarımıza ait ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı bildirilmektedir.

Ayrıca, banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği, Müşavirliğin banka hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yaşanan dolandırıcılık vakalarında, firmalarımızın e-postalarına gelen IBAN numaralarınıtelefonla teyit etmeden para gönderimi yaptıkları, alıcı hesabın başkaca bir ülkede olmasına rağmen (örneğin İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedelin) PT ile başlayan IBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildikleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın siber dolandırıcılık vakalarında takip edilecek hukuki yol (varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla derhal iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikayet/suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma işleminin Bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği vb.) konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadıkları; firmalarımızın IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde oldukları, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı ifade edilmektedir. Bilgilerini ve son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık vakaları sebebiyle firmalarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen üyelerinizin siber dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılmaları ile takip edilecek hukuki yol konusunda bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

28
TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, TOBB Sektör Meclisleri, TR100 Firmaları ve OSBÜK'e iletilecektir. Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bireylerin ve kurumların finansal hayatlarını daha sağlıklı ve etkin yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri
gerçekleştirmek üzere Kredi Okuryazarlık Haftası projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 27 Haziran ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında; kredi Okuryazarlık, krediye kolay erişim ve işletmelerin kendini tanıması, krediye ulaşmada dijitalleşmenin önemi, reel sektörün gözünden alacak riski yönetimi, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, krediye erişimde dijital çözümler ve bireylerin kredi okuryazarlığı ve sigorta başlıkları olmak üzere birçok konuda internet üzerinden etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinlik programı ekte sunulmaktadır.
Kredi Okuryazarlık Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler www.krediokuryazarlikhaftasi.com web sitesi üzerinden 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında canlı olarak izlenebilecektir. Detaylı ve güncel programa aynı web sitesinde program başlığı altında ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi, etkinlikleri takip etmenizi, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak takip etmelerini sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

24
Birliğimiz organizasyonunda, 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden "İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşımınızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederiz.

[Devamını oku...]

23
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 09.06.2022 tarih ve 75400870 sayılı yazısı.
Ülkemiz Kazan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından hazırlanan ve 2021 yılı itibariyle güncel verileri içeren "Rusya Federasyonu Helal Pazar Bilgi Notu" ekte iletilmektedir.
Bilgilerini ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

21
Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle, Birliğimiz ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu" (TEBD) projesi kapsamında Avrupa ve Türk Oda/ Borsaları arasındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu kapsamda yer alan üçüncü çalışma ziyareti, 5-9 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya (Berlin) ve Avusturya Ekonomi Odalarına yapılacak olup, çalışma ziyaretinin konusu "Mesleki Eğitim" olacaktır. Oda/Borsa temsilcilerinden toplamda 12 kişinin bahse konu çalışma ziyaretine katılımı öngörülmektedir. Katılımcıların
ulaşım, konaklama ve yemek giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
Başvuru sahiplerinin görüşmeleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisinin yanı sıra iş deneyimi (Oda/Borsada en az bir yıl çalışma deneyimi), oda/borsa bünyesindeki görev ve sorumlulukları (Oda/Borsada
çalışma ziyareti alanı ile ilgili konularda çalışıyor olması), çalışma ziyareti konusuna duyulan ilgi düzeyi gibi başvuru formunda yer alan ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.
Çalışma ziyareti hakkında detaylı bilgi; Birliğimiz www.tobb.org.tr ana sayfasında, "TOBB Birimleri-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi" linki altında yer alan "Genel Bilgilendirme" bölümünde bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Ayrıca bu adreste, Kişisel Bilgilerin Korunması Yönetmeliği gereğince başvuru
sahiplerinin imzalaması gereken form da bulunmaktadır. Çalışma ziyareti ile ilgili takvim şu şekilde ilerleyecektir;
21 Haziran 2022 – Başvuru Çağrısının yayınlanması
4 Temmuz 2022 – Son Başvuru Tarihi
8 Temmuz 2022 – Seçilen katılımcıların açıklanması

[Devamını oku...]

21
KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri, 23 Haziran 2022 Perşembegünü saat 14:00'te internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.
KOSGEB, 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinindesteklenmesi için yeni bir çağrı başlatmıştır. KOSGEB ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilecek olanseminerde, KOBİ'ler için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği kapsamında karbon emisyonu azaltılmasına yönelik 2 milyon TL'ye kadar destek sağlayan KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı yeniçağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını
sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

21
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2022 tarih ve 75658286 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz'den alınan yazıya atfen, Hindistan Havalimanları Otoritesi'nin (Airports Authority of India) 61.655 ABD Doları değerinde olduğu belirtilen "doğrusal olmayan radyo sinyal cihazı" (non-directional beacon) ve tamirat hizmeti satın alımı hakkındaki ihale duyurusu yer almaktadır.
Söz konusu duyuruda iletişim bilgileri ve başvuru tarihleri de belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

20
2022 yılı içerisinde Oda/Borsalarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yıllık eğitim planı
çerçevesinde 30 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde Devlet Destek ve Teşvikleri
Eğitimi düzenlenecektir. 
Eğitim hibrit modelde gerçekleştirilecek olup yüz yüze katılmak isteyenlerin http://e-kayit.tobb.org.tr/ adresinden kayıt olmaları, eğitime online katılmak isteyenlerin ise https://tobb- org.zoom.us/j/91079975310?pwd=OHd1UGpOWEdQckcxVUZXbmEvZzRRQT09 (Şifre: 450827) adresi üzerinden erişim  sağlamasıgerekmektedir. Yüz yüze katılım sağlayacakların havalimanı ve gar transferleri Birliğimiz tarafından, konaklama ve ulaşım masrafları ise kendi kurumları tarafından karşılanacaktır.
Program ve içeriği ekte yer alan eğitime Oda/Borsanız bünyesinde konuyla ilgili çalışanların katılımını
sağlamanızı rica ederiz.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

Sayfa 5 / 32İlk   Geri   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  İleri   Son