Misyon ve Vizyon

İLKELER

Vizyonumuza ulaşırken, yöneticilerimizle, tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel ilkelerimiz  şunlar olacaktır:
güvenilirlik
 * adalet
 * tarafsızlık
 * etkinlik (hız, esneklik ve verimlilik)
 * saydamlık
 * sorumluluk bilinci
 * çözüm odaklılık
 * yetkinlik
 * sürekli gelişim
*kurum kaynaklarımızı şeffaf , hesap verebilir tasarrufu da ön planda tutacak şekilde davranmak, şahıslara değil kuruma hizmeti esas almak