Tarsus

Tarsus

Tarsus

Tarsus

DİĞER HİZMET TARİFELERİ
HAKEM ÜCRETİ YENİ HALİ  
Her hakem için ihtilaf konusu olan tutarın  %0,5’i  
Tahkim Hizmetleri Ücreti   . 550 TL
Tahkim Masrafları Avansı(Gelen fatura toplamından mahsup edilir.) 1.000 TL
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ    
Bilirkişi  Ücreti (Her bilirkişi için)  400 TL
Bilirkişi Rapor Ücreti  400 TL
EKSPER ÜCRETİ    
Eksper Ücreti(Heyet üyeleri arasında eşit olarak taksim edilir.) 550 TL
Eksper Rapor Ücreti  550 TL
Analiz raporları                                                                                                                                                             75 TL
Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler (bir ürün için) 75 TL
Teamüller hakkında istenen belgeler 75 TL
Fatura Sureti Tasdiki 75 TL
Alım Satım Beyannamesi Sureti Tasdiki 75 TL
Borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 75 TL
Aylık Bülten Bedeli (Üye olmayanlar) 75 TL
Belge Sureti Tasdiki (dosyasına ilişkin) 75 TL
Alım Satım Beyannamesi 75 TL
İhracat Beyannamesi Belge Bedeli 50 TL
Tescil Teyit Bedeli (iletişim gideri olarak) alış tescili borsamızda yapılmayan ve Borsamız Üyesi olanlara (her teyit için) 75 TL
Tescil Teyit Bedeli (iletişim gideri olarak) alış tescili borsamızda yapılmayan ve Borsamız Üyesi olmayanlara (ihracatçılar için )   TL
Satış Salonunda satışa arz olan ürünlerin bedelleri üzerinden  %  0,3'İ