Günlük yaşantımızda her an birçok olay meydana gelmektedir. Bu olaylardan hangisi ve ya hangilerinin kamuoyunun bilgisine sunulacağına ve gündemde tutulacağına basın ve medyada eşik bekçileri olarak adlandırılan basın ve medya profesyonelleri karar vermektedir. Sosyal medya diğer medya profesyonellerinin varlığını fark etmesi ile günümüzde tüm haber ağlarını etkileyen bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman sosyal medyanın gündeme almadığı olaylar, halkın da gündemine girmeyip, üzerinde tartışılmayan değerlendirilmeyen, eleştirilmeyen konular olmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyadaki en önemli ağlar olan Facebook, Twitter ve Instagram’ın yazılı basına kaynak olmadaki rolünün belirlenmesidir. Borsamızın sahip olduğu bu sosyal medya araçlarından Facebook ve Twitter'ın istatiki verileride Borsamızca derlenmektir. SOSYAL MEDYA İSTATİSTİKLERİ

2018/1 2019/1 2020/1 2021/1 2022/1 2023/1
2018/2 2019/2 2020/2 2021/2
2018/3 2019/3 2021/3
2018/4 2019/4 2021/4
2018/5 2019/5
2018/6 2019/6
2018/7 2019/7
2018/8
2018/9