Borsa olarak 2020-2021 yıllarında salgınla iş dünyasının, esnafın , küçük işletmelerin mücadelesine destek olmaya, talepleri,sorunları, sıkıntıları sahada yaşayarak, öğrenerek gereken ihtiyaç ve taleplerin gerçekleşmesi için çalışmalarımızı devam ettirdik. Çatı kuruluşumuz TOBB'nin büyük destek ve gayretleri ile;

TOBB ve Odalar/Borsalar olarak bu dönemde pandemi sürecinde de üyelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor, tüm sorunları çözüm önerileri ile birlikte Hükümetimize iletiyoruz.

Pandeminin başladığı günden bugüne TOBB entegrasyonunda pandemi sürecine ilişkin 700’ün üzerinde irili-ufaklı, online veya yüz yüze toplantı yaptık.

Cumhurbaşkanımız ve 8 Bakanımız ile Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdik. 365 Oda ve Borsamızdan gelen 180 civarında talebimiz iletildi..

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında 6 Bakanımızla Sektörel Ekonomi Şuramızı düzenledik. TOBB'nin 60 sektör meclisinin sunduğu 300’ün üzerinde sektörel talebi, çözüm önerilerileri ile Hükümete birlikte sunduk.

Ayrıca, aynı toplantıda yapısal reform gündemine ilişkin 40 maddelik reform önerilerini de kendilerine ilettik.

Her gün bize iletilen sorunları, ilgili bakanlıklara iletip çözüm aradık. 100’lerce irili ufaklı soruna Hükümetimizle birlikte çözüm bulduk.

Ayrıca TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak ekonomik sıkıntıların en yoğun hissedildiği dönemlerde Nefes Kredisi kampanyaları yaptık. Elimizdeki tüm kaynakları, bankaların kaynaklarıyla birleştirip, üyelerimize düşük maliyetli kredi destekleri sağladık. Son 4 yılda düzenlediğimiz kampanyalarla 150 bin firma 15 milyar lira uygun koşullarda finansmana kavuşmuştu. Bu yıl pandemi başlayınca da Denizbank ile birlikte Nefes Kredisi kampanyasına başladık. 50 bin firma 3 milyar lira kaynağa ulaştı. Böylece elimizdeki tüm kaynakları üyelerimizin kullanımına sunduk.

Pandemi döneminde iş dünyasına destek amacıyla hayata geçirilen başlıca düzenlemeler

 • En çok sıkıntı yaşanan sektörlerde Muhtasar-KDV-SGK ödemeleri 6 ay ertelendi
 • Turizm-Lokanta-Yolcu Taşıma-Eğitim sektörlerindeki KDV 8’den 1’e indirildi
 • İş Yeri Kira stopajı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü
 • İş Yeri Kiralama KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü
 • KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi
 • Vergi-SGK ve kamuya borçlar için vadelendirme imkânı getirildi
 • Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmedi
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021’de kira artışı yapmayacak
 • Esnafa ve şahıs şirketlerine yönelik nakdi Kira desteği (750 TL) ve Gelir Kaybı desteği (1000 TL) başlatıldı
 • Ciro kaybı yaşayan küçük işletmelere destek ödemesi (2-40 bin lira arası) sağlandı

 • Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı
 • KGF teminatıyla Kamu Bankaları düşük faizli kredi paketleri çıkardı, 200 bin işletmeye 150 milyar lira kredi desteği sağlandı
 • Denizbank ile birlikte Nefes Kredisi kampanyasında 50 bin firma 3 milyar lira kaynağa ulaştı
 • Kamu bankaları tarafından yurtiçi üretim destek paketleri başlatıldı
 • Mikro işletmelere (cirosu 3 milyon lira altındakilere) Kamu Bankalarından özel kredi destek paketi verildi

 • Ticari Alacak Sigortası kapsamına orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi
 • 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi

 • Yatırım Teşvik Belgelerinin süreleri 1 yıl uzatıldı
 • Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri taahhütleri 6 ay ertelendi
 • Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
 • Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi
 • Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle ertelendi
 • Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi

 • Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi
 • Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü
 • Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu sonrası uygunluk incelemesi süreci kaldırıldı
 • Kısa çalışma ödeneği son olarak Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayacak şekilde uzatıldı.

Pandemi sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine üyelerimiz arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Ayrıca;

*Koronavirüs salgını ile ilgili özel iletişim kanalları oluşturuldu.

Whatsapp hattı 0537 488 1747

e-posta: covid19@tarsustb.gov.tr

*Üye görüş ve önerilerini sayfamızdan yayınlayarak takip ettiğimiz konuların geri dönüşünüde bu sayfada yayınladık. ( Sayfa için Tıklayın )