Borsaların birbiriyle iletişime geçmesi ve işbirliğiyle hareket etmeleri karşılıklı olarak hizmet standartlarını artırmakta ve işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetlere imza atılmaktadır.

Bu kapsamda; kardeş borsa protokolü imzalamanın bizlere ve bölgemize katkı sağlayacağı kanaatine varmış bulunmaktayız.

Protokol sonucunda geçmişten bu yana kurulan bağlar da daha da güçlenecek işbirliği yaptığımız konularda artış sağlanacaktır.

Borsamız çeşitli sektörlere hizmet sunmakla birlikte ve hizmet kalitesini "Sürekli Öğren Geliş ve Değiş" sloganıyla uygulamakta olup, ilçemizin sanayi ve ticaretinin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel gelişiminde de rol model olmuştur.

Ayrıca, bölgemiz ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve rekabetçi ortamda güçlü konumda kalması için yapmış olduğu faaliyetlerde örnek olmuş ve olmaya devam edecektir.

Gücümüz Gücünüz, Gücünüz Gücümüz felsefesiyle güç birliğiyle yapacağımız faaliyetlerin/projelerin uzun ve kısa vadede etkilerini göstereceğine inancımız sonsuzdur.

"KARDEŞ KURUM PROTOKOLU" kapsamında; Kardeş Kurumlarımızın web sayfalarında yer alan “Haberler” ve/veya “Duyurular” linki ile Kurumlarımızın, bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve rekabetçi ortamda güçlü konumda kalması için yapmış olduğu faaliyetlerin tanıtımı içindir. Ortak Platform ile “Gücümüz Gücünüz, Gücünüz Gücümüz” felsefesiyle diğer Kurumlara da rol model olmak amaçlanmaktadır

HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER
HAKKINDA HAKKINDA HAKKINDA HAKKINDA

TARSUS TİCARET BORSASI İLE.................................................... ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DÜZENLENEN

KARDEŞ BORSA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Madde 1- Bu protokolün tarafları TARSUS Ticaret Borsası ve ........................Ticaret ...................’dır. İki ............................... arasında sağlanacak işbirliğinin yanı sıra ortak faaliyetler/projeler yapmak amacıyla kardeş borsa protokolü imzalanmıştır.

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Made 2-

2.1 TARSUS TİCARET BORSASI (TTB)

Adresi : Şahin Mahallesi 3294 Sokak No: 1 P.K. 33450 Tarsus / MERSİN

Telefon :0324 624 40 74

Faxs :00324 624 40 75

Web : www.tarsustb.tobb.org.tr

E-Mail : tarsustb@tobb.org.tr

2.2. ......................................TİCARET .................. ()

Adresi :

Telefon :0

Faxs :0

Web : www.

E-Mail : @

PROTOKOLÜN AMAÇ VE KAPSAMI

Madde 3- Bu protokol, TTB ve .............. arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler/projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve böylece “ Gücümüz gücünüz, gücünüz gücümüz” felsefesiyle diğer Borsalara rol model olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla birlikte bölgemiz adına koordinasyon ve işbirliği anlamında her iki borsaya fayda sağlanmasını kapsamaktadır.

PROTOKOL ESASLARI

Madde 4- Kardeş borsa protokolü kapsamında ;

4.1 Ulusal/Uluslar arası heyet ziyaretlerinde ve yurtdışı iş gezisi düzenlendiğinde üyelerin bilgilendirilmesini/katılmasını sağlamak

4.2. TTB/.......... faaliyet bülteninde yazı ve fotoğraf ve benzeri haberlere yer verilmesi ve web sitesinde link oluşturulması

4.3. Her iki borsa, eğitim ,iş geliştirme ve diğer borsa işleriyle ilgili konularda teknik destek sunulması/bilgilendirilmesi

4.4. Gerektiğinde birimler arasında personellerin diğer borsaya çalışma ziyaretinde bulunması

4.5. İlişkilerin verimli ve sürekliliği için gerektiğinde ortak toplantı düzenlenmesi

4.6. Bölgemizdeki tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına yönelik ortak etkinlikler /seminerler düzenlenmesi

4.7. Yeni projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ve uygun projelerde diğer borsanın ortak olmasını sağlamak, ortak projelere imza atmak

4.8. Uluslararası borsalarda bağlantılar kurulmasında, uluslararası piyasa analizlerinin paylaşmasında ortak faaliyetler ve çalışmalar yürütmek, konularında ortak hareket edilmesinin sağlanmasıdır.

PROTOKOL SÜRESİ VE YÜRÜRLÜLÜK

Madde 5- Bu protokol süresiz olarak düzenlenmiş olup, her iki borsa tarafından imzalanmasından sonra yürürlüğe girer.

DAYANAK

Madde 6- Kardeş Borsa Protokolü;

5.1. TTB Yönetim Kurulu’nun ../.../20.... tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

5.2. ................. Yönetim Kurulu’nun ../.../20... tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

SON HÜKÜMLER

Madde 7- Protokolde belirtilen esaslarla ilgili değişiklikler TTB/............. tarafından diğer kuruma yazılı olarak bildirilerek talep edilir ve talepler ilgili kurumun Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylandıktan sonran kabul edilir.

Bu protokol ........./...../20..... Tarihinde TARSUS Ticaret Borsası ile ..................... Ticaret ................. arasında 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI