1923 te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferin arkasından hızla ekonomik sorunlara el attı. 1926 yılı başlarında 3. İnönü Hükümeti memleketin önemli miktarlarda üretim, tüketim ve ihracat merkezlerinde borsaların açılmasına dair bir karar aldı. Bu karar üzerine Mersin Ticaret Odası bir girişim başlattı. Bu girişimin sonunda odanın bu konuya ilgi duyan birkaç üyesi toplanarak Mersin Ticaret Borsası’ nın ilk nüvesini oluşturdu. 29 Ağustos 1926 günü toplanan komite kendi arasından gizli oyla ilk yönetim kurulunu ve başkan ile başkan yardımcısını seçti. İlk komitede Fabrikatör Yusuf Ziya bey, Hüseyin Salih bey, Sait Ömer bey, Şıhmanzade Şükrü bey, Ergirzade Ali bey, Küçük Osmanzade Suphi bey ve Kırzade Kazım bey bulunuyordu. Bu komite kendi arasından başkanlığa Ergirzade Ali Bey’ i, başkan yardımcılığına da Şıhmanzade Şükrü Bey’ i seçti. Teşebbüs heyetinin 7 kişiden oluşması yeterli olmayınca 9 kişiye tamamlanması amacıyla Ticaret Odası' ndan Taşçızade Hüseyin Bey ile Sadettin Abdulgani Bey de heyete dahil edildi.

9 kişilik heyet, 20 eylül 1926 günü Ticaret Bakanlığı' na başvurarak gerekli izin ve onayları aldı. İlk borsa onay aldığı gün şimdiki Mersin Oteli' nin yerinde bulunan Ticaret Odası' nın giriş katında işlem yapmaya başladı. Kayıtlı 62 üyesi olan o günkü adı ile “Mersin Ticaret ve Zahire Borsası” nın ekibi, umum katibi (genel sekreter), tescil memuru, veznedar, borsa komiseri, takip-muayene memuru ve bir odacıdan oluşuyordu. İzmir Ticaret ve Zahire Borsası' ndan alınan yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca encümene Bölge Ticaret Müdürü Mansur Bey de dahil edilmişti.

Müteşebbis Heyet' in örev süresi 1 ağustos 1927' de sona erdi ve 29 Ağustos 1927' teki Birinci Olağan Genel Kurul' da 4 dereceye gruplanan üyelerden 1 ve 2. derece olanlar arasından, üç buçuk yıl görev yapacak 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Başkan, başkan yardımcısı ve üyeler: Sait Ömer Bey, Yusuf Ziya Bey, Fahrettin Ziya, Şıhmanzade Şükrü, Taşçızade Hüseyin, Küçük Osmanzade Suphi, Kırzade Kazım, Necip Mecit, Bölge Tic. Md. Mansur Bey

1943' te günümüzde Merkez Postanesi koli servisinin bulunduğu, o zamanki adıyla Ziya Paşa oteli binası satın alınarak ilk kendi binasında hizmet vermeye başladı. Ziyapaşa Kahvesi olarak bilinen zemin kat restore edilerek borsa kulübü olarak üyelerin sosyal aktivitelerine sunuldu. 1951/1963 yılları arasında borsa bölgenin nihai pazarı olması nedeniyle kotasyona dahil maddeler ihracat ve imalata yönlendirilmiştir. 1973' te, 30 yıl sonra, Borsa Sarayı' nın 2. katına yerleşilmiş, 1997' de ise katın tamamı satınalınarak, yardımcı birimler (arşiv, depo gibi) hariç 750 metrekare kapalı alan hizmete sunulmuştur. 2007 yılında, Yenihal Kavşağı' ndaki 25 dönüm arazi üzerine kurulan Ticaret Borsası Kompleksi' ne taşınılmıştır.