Tarsus Borsası Haberler

Borsa Personelleri "Atık Yönetimi" Eğitiminde

  • 15.10.2019
  • tarsustb

Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonominin hedeflendiği noktada Tarsus Ticaret Borsası Personelleri "Atık Yönetimi" eğitimi aldılar.

Tarsus Üniversitesi  Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Oya Korkmaz tarafından verilen eğitimde ; Çevre yönetiminde kaynak verimliliği ve atıkların azaltılması ve yönetimi,kaynak verimliliği, mümkün olduğunca az kaynak ile  (enerji, su, hammadde ve ambalaj gibi) daha atıkların kontrolü konuları eğitimin içeriğini oluşturdu.

Sayın Korkmaz, Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesini kapsadığını ifade ettiği eğitiminde kişilerin kuruluşların, atıkları güvenli ve çevre dostu bir şekilde bertaraf etmesi için bazı basit prosedürleri izleyerek; hem yasal mevzuata uyum sağlayabilir, hem de finansal tasarruflarda bulunabileceklerine değindi.

Eğitim, Korkmazın "Neler Öğrendik" sorularına verilen cevaplarla personellerin kazanımı ölçülerek tamamlandı.

Borsa Personelleri "Atık Yönetimi" Eğitiminde
Borsa Personelleri "Atık Yönetimi" Eğitiminde
Borsa Personelleri "Atık Yönetimi" Eğitiminde