Borsa Yönetim Kurulu Toplantısında; Tek Yürek Tek Ses

  • 18.10.2018
  • tarsustb

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu toplantısında gündeme ve güne dair değerlendirmede bulunan Başkan Murat Kaya artan enflasyonun hem vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdüğünü, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini belirtti.

"Enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak fiyat istikrarına yönelik her türlü faaliyet aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele etmektir." dedi.

Türk özel sektörünün , devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemesi ve elini taşın altına koyması gerektiğine değindiği konuşmasında, her milli konuda olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda da ülke çapında ortak bir dayanışma içinde olduklarını aktardı.

Başkan Murat Kaya, "Biz de, Tarsus Ticaret Borsası  olarak, tüm üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Tarsus olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız.

Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız. Tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz.Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. "dedi.

TÜRK MİLLETİ ÇALIŞKANDIR

Üreticilerimiz,tacirimiz, sanayicimiz iş yapan herkes, kur farkı ve yüksek maliyet artışı ile mücadele çabasında ve tarımsal girdilerde % 70 döviz kuruna bağlı olduğumuz bir ekonomide sanayileşme sürecini devam ettirebilmek için tarıma olan yaklaşımımızı yapısal anlamda tamamen değiştirmeli, uygun tarım politikaları geliştirmeli, tarımsal ürünlerde verim artışı için gerekli eğitim ve rehabilite çalışmalarına hız verilmeli, daha bilinçli üretici ile daha kaliteli ürün elde edilmesi sağlanarak, tarıma dayalı entegre tesislere önem verilerek teşvik mekanizması daha dinamik hale getirilmeliyiz.

Tarımın ekonomiye kazandırdığı güce  inanarak, ekonomik kalkınmayı hedefleyen sanayide 4.0 gibi tarım sektörünü de dönüşüme , değişime götürecek tarımda 4.0 reformlarını acilen devreye sokmamız şart." dedi.

Yapmış olduğumuz bu projeler, bize önümüzdeki süreçte kamu tarafından sağlanacak olan yeni yatırım teşviklerinden yararlanabilmek adına iyi ve başarılı işleri yapılabileceğimizi göstermiştir. Bu ve benzeri inovasyona yönelik, katma değer yaratacak yatırımlarımızı, çalışmalarımızı tüm üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız ile daha başarılı işlere odaklanabilecek şekilde ivme kazanarak yürütmeyi arzu etmekteyiz.

Ülke olarak, ticarette, sanayide, ekonomide yaşananların sıkıntısını iş alemi olarak bizleri etkiledi ,hiç bir zaman ülkemizin üzerindeki hain emeller tükenmedi ancak, bizde tükenmedik. Atatürk’ün işaret ettiği gibi “Türk milleti çalışkandır”. Daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, daha çok ihracat yaparak, yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı milletimizle dayanışma içerisinde atlatacağız.

Tarsus'a  ve Ülkemize hizmet etmeyi sürdürürken, yeni projelere odaklanarak Borsamızı büyütmek, geliştirmek ve hak ettiği yerlere ulaştırmak için hızla yol almaktayız.

Borsa Yönetim Kurulu Toplantısında; Tek Yürek Tek Ses