Borsa, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC) İlerleme Bildirimini Yayınladı

  • 05.03.2018
  • tarsustb

Tarsus Ticaret Borsası’nın 27 Mart 2014 yılında imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansını  , iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştiren Global Compact’a ilişkin ikinci sorumluluk bildirimini 2 yıl aradan sonra paydaşlarına sunmak amacıyla yineledi.

Başkan Murat Kaya Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC) İlerleme Bildirimi’nin içermesi gereken tüm unsurların yeni raporda mevcut olduğunu ifade ederek " Raporda , Borsamızın 4 yılı da kapsayan ve taahhütte bulunduğumuz BM Global Compact İlkeleri kapsamında organ üyelerimizle, üyelerimizle, çalışanlarımızla, paydaşlarımıza, bulunduğumuz bölgeye yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı uygulama örneklerine yer verilmiştir." dedi.

Başkan Murat Kaya raporun içeriği hakkında ise" Borsamız, Tarsus'un sosyal, kültürel, ekonomiden hak ettiği payı alması için çalışmalar yapmakta ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mercilere görüş ve çözüm önerilerini iletmektedir.Bu noktada paydaşlarımızın desteği bizler için önem arz etmektedir.Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, değindiğimiz konularda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde taahhüt ettiğimiz 10 ilkeye sadık kalarak, açık ve şeffaflık ilkeleri gereği çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz."dedi.

Kolektif hareketin gücünden yararlanarak, kurumların küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’  kavramını yaygınlaştırmaya çalışan UN Global Compact  bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde  özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedeflemektedir.  Bu itibarla; Kurum olarak UN Global Compact  ‘a üye olunmasına,iyi niyet mektubu verilmesine  dair karar olan Tarsus Ticaret Borsası, 162 ülkeden, dünyanın en büyük kurumsal sorumluluk girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği’ne katılımı onaylanan Türkiye de katılımcı olan ilk borsa Tarsus Ticaret Borsası’dır.

Tarsus Ticaret Borsası’nın taahhüt ettiği ve imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC)

İnsan Hakları

İlke 1 İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2 İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3 İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4 Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5 Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6 İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7 İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8 Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9 Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10 İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

 

TARSUS TİCARET BORSASI UNGC SAYFASI İÇİN;

 

TARSUS TİCARET BORSASI 2. RAPORU İÇİN TIKLAYIN

Borsa, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC) İlerleme Bildirimini Yayınladı