Tarsus Borsası Haberler

TMO'dan Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satışları

  • 01.12.2016
  • tarsustb

Mamul madde ihracatı kapsamında satışlara aşağıdaki esaslar doğrultusunda devam edilecektir.

1-Stoklarımızda bulunan 2015 yılı ve öncesi mahsulü yerli ekmeklik buğdaylar, yerli makarnalık buğday stokları (Gaziantep, Şanlıurfa Merkez, ViranŞehir ve Bozova işyerlerinde bulunan makarnalık buğdaylar hariç) ve 2016 yılı mahsulü öncesi mısır stoklarının (yaklaşık 400 bin ton) tamamı satış açılmıştır.

Satışa açılan:

a) Ekmeklik buğdaylar ( 1261-1671 kodları arasındaki ürünler, yerli ekmeklik buğdaylar); - Üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı yapanlara, - Üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapanlara, - Bisküvi fabrikaları, yem fabrikaları ile yumurta ve beyaz et sektörüne yönelik olarak sadece düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar (1661-1671) satışa verilecektir.

b) Makarnalık buğdaylar; üretimlerinde makarnalık buğday kullanarak mamul madde (makarna, irmik, şehriye, bulgur vb.) ihracatı yapanlara yönelik olarak satışa verilecektir.

c) Mısırlar ise üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına yönelik olarak satışa verilecektir.

2- Satışa açılan ekmeklik ve makarnalık buğday stokları iç satışa da açılmış olup, satış önceliği iç satış talebinde bulunanlara verilecektir.

3- Satışlarda, 01.12.2016–30.12.2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları Ek-1’de gönderildiği şekilde uygulanacaktır.

4- Bu kapsamda yapılacak mısır satışlarında, firmalarla imzalanacak sözleşmelerde yer alan teslim tarihleri 26 Aralık 2016 tarihinden başlamak suretiyle belirlenecektir.

5- Kasım ayında sözleşmesi imzalanan ve Genel Müdürlüğümüz talimatı gereği 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren teslim edilecek olan mısırların teslimatları da 26.12.2016 tarihine çekilecektir.

6-Daha önce şubemize gönderilen ve sözleşmesi imzalanmamış veya eksik imzalanmış olan firma hak edişlerinden belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda EK-1’de yer alan satış fiyatları uygulanmak suretiyle 30.12.2016 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.

7- Bu kapsamda satışa açılan şube Müdürlüğümüz stoklarına ait yetki talimatları şubemize geliş tarih ve saatine bakılmaksızın yoğun talep gelebilecek işyerleri stoklarının dağıtımı, şube Müdürlüğümüzce talep sahipleri arasında paylaştırılarak yapılacaktır. Yoğun talep olmayan işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler bekletilmeksizin imzalanabilecektir.

8- Kapalı depolardan yapılan satışlarda (mısır satışları hariç), satış fiyatlarına (MAYDÜ, Noda ve Tahıl Torbalama Ünitesi [Silobag] hariç) ayrıca 2 $/Ton manipülasyon ücreti ilave edilecek, açık yığınlardan (MAYDÜ, Noda ve Tahıl Torbalama Ünitesi [Silobag] dahil) yapılan satışlarda maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Buğday ve mısır satışları konusunda hinterlandınızda bulunan un, bulgur, bisküvi, makarna, irmik ve yem fabrikaları, nişasta, glikoz, biyoetanol ile yumurta ve beyaz et sektörüne gerekli duyurular yapılacaktır. Diğer hususlarda cari talimatlarımız doğrultusunda işlem yapılacaktır

 

 

 

TMO'dan Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satışları