400 KVA TRAFO YAPIM İŞİ İLANI

  • 19.07.2013
  • tarsustb

Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak mal/malzemeler ve hizmete ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - Kuruma ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C. Tarsus Ticaret Borsası

b) Adresi: Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus

c) Telefon numarası: 0324 624 16 68

ç) Faks numarası: 0324 624 40 75 

d) Elektronik posta adresi: tarsustb@tobb.org.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hasan ŞANLI – Genel Sekreter

1.2. İstekliler, teklife ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. Temin konusu malın/ürünün/hizmetin

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: TRAFO, 1 ADET 400 KW TRFAFO YAPIM İŞİ ANAHTAR TESLİM

            b) Teslim yeri: Mersin ili Tarsus İlçesi Fevzi çakmak mahallesi 30M.4.b Pafta da bulunan Borsamız   mülkiyetinde kurulması planlanan Tarsus Ticaret Borsası Borsa Pazar Yeri ve Satış Salonu Yeni Hizmet Alanı.

c) Teslim tarihi : İstekli Teklif sonuç tarihinden sonra.

Madde 3 – Teklife ilişkin bilgiler ile teklif ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) Teklif kayıt numarası: TTB.33.501/B. TRAFO

b) Teklif usulü: Doğrudan satın alma.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: T.C. Tarsus Ticaret Borsası Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus

ç) Tekliflerin sonuçlandırılacağı adres: T.C. Tarsus Ticaret Borsası Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus

d) Teklif (son teklif verme) tarihi: 26.07.2013

e) Son teklif verme saati: 12:00

f) Tekliflerin değerlendirilmesi: Son seklif tarihinden itibaren 7 gün içinde

g) Tekliflerin değerlendirilmesi için  toplantı yeri: T.C. Tarsus Ticaret Borsası

3.2. Teklifler (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere kapalı zarf içinde evrak ayıt numarası alınmak suretiyle verilecektir.

a)Son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

b) Anahtar teslim alım işi olduğu için kısmi teklif verilemez. İstekliler, ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.Bunlara ait artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

c) Teklif süresi geçerlilik süresi 60 gündür.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Teklif tarihinin tatil gününe rastlaması halinde , takip eden ilk iş günü aynı saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İşe ait  doküman, ek ve bilgiler için,  Trafo Proje Mühendisi Ömer Tunçsel Nernekli İletişim 0532 527 68 82

 

Doğrudan temin yöntemiyle karşılanacak hizmet/mal/ürün işi alımları sürecinde ilân yapılması zorunluluğunun bulunmaması ve bu yöntemin uygulandığı hallerde ilan ve süre hükümlerine uyulması veya uyulmaması idarenin inisiyatifi ve takdirinde olup En Uygun ve avantajlı teklif isteklileri ile doğrudan pazarlık yapılması da idarenin takdirindedir.

 

400 KVA TRAFO YAPIM İŞİ İLANI