asistan@tarsustb.gov.tr
YÖNETİCİ ASİSTAN

Yönetici Asistan

Genel Sekretere görevlerinin yerine getirilmesinde verilen sorumluluklar doğrultusunda yardımcı olmak, Borsa’nın hizmet birimlerinin isleri ile ilgili planlama, uygulama, denetim ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. Borsa organlarına ait kararların icrasında hizmet birimlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. Borsa yönetiminin, sektör kuruluşlar ve devlet kademeleri ile ilişkilerinin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak, Yönetim Organları tarafından yürütülen faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu olmak, ana iş planı içindedir. Bu ana iş planları dahilinde doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere bağlıdır.

Bu kapsamda;

Resmi ve özel yazışmalarını yürütülmesini takip eder.

Başkanlık Makamının dâhil olduğu her türlü toplantı, protokol ve tören işlerini düzenler, yürütür ve bunlara ilişkin gerekli hazırlıkları yapar,

Başkanlık Makamının dâhil olduğu her türlü ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili faaliyetleri düzenler, yürütür ve diğer kuruluşlarla koordine eder,

Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık programını düzenler ve takip eder,

Başkanlık Makamının günlük ziyaretçi akışını düzenler,

Başkanlık Makamına gelen tüm resmi yazı, dilekçe, e-posta, tebrik/kutlama mesajları vb. evraklarla ilgili gerekli takibi yaparak, gerektiğinde makama arz eder,

Başkanlık Makamının her türlü ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını koordine eder ve yürütür,

Başkanlık Makamının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde gerekli hazırlıkları ve organizasyonu gerçekleştirir

Başkanlık Makamının konuşmacı olarak katılacağı toplantılarda konuşma metinlerinin ve/veya bilgi notlarının hazırlanmasında koordinasyonu gerçekleştirir.