SAHA PERSONELİ GENEL HİZMETLİ GENEL HİZMETLİ
GENEL HİZMETLİ

Hizmetli Personeller

Borsanın genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılan personellerdir. Borsaya ait yerleri, çeşitli araç gereçleri, mefruşatı ve benzerleri temizlemek, birimler arasında evrak ve belgeleri taşımak, dağıtımını yapmak ve toplamak, üye, misafir, konuk, ziyaretçi ve büro personeline ikramda bulunmak, servis yapmak. Borsada çalışma saatleri içindeki tatil zamanlarında ve saatlerinde nöbet tutarak gerektiğinde personelin yapacağı işe yardımcı olmak. GENEL HİZMETLİ İŞ PROĞRAMI