dti@tarsustb.gov.tr    
DIŞ TİCARET UZMANI      
       
       

 

Dış Ticaret

Dış ticaretle ilgili, İstatistiki veri tabanlarını oluşturur, güncellemesini yapar ve istatistiki bültenler hazırlar.

Dış ticaretle ilgili, Üyelerden ve çeşitli kişi ve kurumlardan gelen bilgi taleplerini cevaplar.

Borsanın kendisinin finanse ettiği ya da dış kaynaklı projelerin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarını yürütür.

Üye eğitimi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirir.

Yetkili organlarca uygun görülen toplantı, sempozyum vb düzenler.

Başka kurumlarca düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılım sağlar ve izleme raporlarını hazırlar.

İş birliği yapılan uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapar.

Borsanın ve üyelerinin dış ilişkiler ve dış ticaret kapasitesini geliştirici çalışmaları gerçekleştirir.

 

Borsa üyeleriyle ilgili mevzuat değişikliği, toplantı, haber vb. duyuruları yapar.