teknik@tarsustb.gov.tr
TEKNİK HİZMET M.

Bilgi İşlem

Gerekli yazılım ve donanım desteğinin sağlanması gibi faaliyetleri yürütür. Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının gelişen teknoloji ve paydaş ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve verimli şekilde sürdürülmesinden sorumludur. Borsa hizmet binasının fiziksel ve teknik (bilgisayar donanım ve yazılım, sunucular, elektrik, santral, telefon ve network) alt yapı sorunlarının giderilmesi ve mevcut alt yapının iyileştirilmesi,