25
Birliğimiz organizasyonunda, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşımınızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederiz.

[Devamını oku...]

22
İlgide kayıtlı yazıda, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın, yabancı firmaların Amerika pazarına açılmalarına ya da büyümelerine destek olmak için oluşturduğu Select USA programının en büyük etkinliği olan Select USA Yatırım Zirvesi'nin 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasında Maryland Gaylord Convention Center'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Üst düzey yöneticiler ve Amerikalı liderlerin güncel yatırım fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaşacağı, yatırımcılara sağlanan teşvikler ve kaynaklarla ilgili detaylı sunumların gerçekleştirileceği Zirveye dair detaylı bilgi https://www.selectusasummit.us/ adresinde yer almaktadır. Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

17
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan Bakanlığın Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından gönderilen 01.03.2022 tarihli, 72431847 sayılı yazıda özetle; Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (FGS)'nden alınan 16.02.2022 tarihli, 8061 sayılı yazıda, 22.10.2021 tarihinde ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme gelen hususlar çerçevesinde Rusya Federasyonu'na geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA Karnelerinde yapılan tipik hataların belirtildiği; Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuarlara ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde katılım sağlandığı; milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım öncesinde organizatör firma aracılığıyla firmalara ATA Karnesi
düzenlenmesi hususunda gerekli bilgi notlarının iletildiği, güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve gerekli koordinasyon sürecinin yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde yürütüldüğü; ancak özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarca Rusya Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri
mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Rus Gümrük yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı; Bu itibarla, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmaların, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak Müşavirlikleri ile irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya- federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca
incelemesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.
Bilgilerini ve özellikle Rusya Federasyonuna yönelik düzenlenen ATA Karnelerinin, Birliğimizce uygulamaya konulan otomasyon sisteminden basımından önce dikkatlice kontrol edilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi amacıyla yetkili Odalar ile temasa geçilmesi gerektiğinin Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

14
Vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek, araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı statüsünde kurulmuş olan Vergi Konseyi bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında vergi denetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Birliğimiz görüşleri
istenmiştir.
Bu itibarla, görüş ve önerilerinizin 17.03.2022 tarihine kadar yazılı olarak Birliğimize ve elektronik ortamda word formatında mspm@tobb.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

25
İlgide kayıtlı yazıda iletilen, Morityus'taki ihale ilanlarının bir örneği ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

22
TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Birliğimize iletilen 08.02.2022 tarih ve 18824 sayılı resmi yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu yazıda TÜBİTAK BİGG 2022-1 yeni çağrı dönemine ilişkin duyuru ve tanıtım metni yer almakta olup kurumunuzun veri tabanında yer alan tüm bağlantılara iletilmesi ve ilgili görsel ile metinlerin web sitesi ve sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşılması önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

17
İlgi yazıda, Luhansk Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden, Rubizhne şehrinde yerleşik "RKS - sicil no 42952492) ve "Vostochnoukrainskaya" - sicil no 36847053) firmalarının, ambalaj bantları ürettikleri (yapışkanlı ambalaj bandı ve polipropilen bandaj) ve bu kapsamda, bu ürünlerin üretiminde kullandıkları,
Ukrayna'da bulunmayan, akrilik yapışkanlı çift eksenli yönlenmiş jumbo ruloya (H. S. kod 39199090) ihtiyaç duydukları ve işbirliği yapmak istedikleri belirtilmektedir.
Firmaların söz konusu ürünü 12 yıldır Çin ve Tayvan'dan tedarik ettikleri ancak gönderilerde yaşanan gecikmelere istinaden Türk firmalarla çalışmak istedikleri ifade edilmektedir. Söz konusu firmalar ile iletişim kurmak için aşağıda verilen irtibat noktaları kullanılabilir.
RKS Firması:
Nataliia Visloguzova - Direktör; Tel: +38 095-468-39-37; e-mail: company.rks.888@gmail.com
Vostochnoukrainskaya Firması:
Yuriy Brycho - Direktör; Tel: +38 095-578-91-37; e-mail: 5789137@ukr.net
Bilgilerini ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

15
Türkiye Yatırım Platformu Bilgilendirme Toplantısı Daveti webinarı bilgileri EK te yüklenen evraktadır.

[Devamını oku...]

31
Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK TOBB Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden "Deneyimler ve Uygulamalarla İş Etiği Semineri" gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin program ekte
sunulmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde; uluslararası şirketlerin iş etiği ve uyum konularındaki standartları, uluslararası şirketlere iş ortağı olma yolunda deneyimler ve gelişim aşamaları ile işletmelerde kurumsal iş etiği ve uyum kültürünün oluşturulması ve
uygulamaları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Seminere katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı, üyelerinize duyurarak katılımlarını
sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

28
27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ekte bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile, Tebliğ'de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirildiği açıklanmıştır.
Bilgilerini ve Odanız/Borsanız üyesi ilgili firmalara duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

Sayfa 10 / 32İlk   Geri   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  İleri   Son