28
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 27.07.2022 tarih ve 76743800 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Gabon Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 2022 yılı Eylül ayında Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun eşbaşkanlığında Ankara'da düzenleneceği belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Gabon ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin Odanız/Borsanız görüşlerinin 11 Ağustos 2022 Perşembe gününe kadar Birliğimize (yasar.beyaz@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica
ederim.
Saygılarımla,
Okunma Sayısı: 321