28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Birliğimize iletilen yazıda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansının (COP27) 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenleneceği ve Konferans süresince gerçekleştirilecek oturumlara
ilişkin detaylı bilgiye https://unfccc.int/ bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.
Söz konusu konferans kapsamında ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı çalışmaların uluslararası düzeyde aktarılabilmesi ve tanıtılabilmesi amacıyla yan etkinlik programının hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Yan etkinliklere ilişkin bilgi notu ekte yer almakta olup, ülkemiz standında gerçekleştirilmesi planlanan yan etkinlik detaylarının ekli kavram belgesine işlenerek, en geç 20/08/2022 tarihine kadar Birliğimize resmi yazı ile ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda iletilmesini rica ederim.
Saygılarımla,
Okunma Sayısı: 249