21
İlgi : Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı)'nün 09.06.2022 tarihli ve E-92061122-105.04-5897911 sayılı yazısı.
Bilindiği üzere, ihracata yönelik stratejik ürünlerin rekolte tahminleri oluşturulan rekolte tahmin komisyonları tarafından tespit edilmekte ve Bakanlığımız tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır.
Biltisel Üretim Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazılarına istinaden; üretim amaçları doğrultusunda, çeşit bazında alan ve üretim rakamları tespitinin yapılması amacıyla "Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu" kurulması, Komisyonun; İl Tarım ve Orman Müdürü başkanlığında, Ziraat Odası varsa Ticaret Borsası, İhracatçı Birlikleri, Üniversite, Üretici Birliklerinden birer temsilci ile İl komisyonu oluşturulması istenmiştir.
Bu nedenle İl Müdürlüğümüz başkanlığında oluşturulacak olan 2022 yılı Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu' na kurumunuzu temsilen konu uzmanı 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilerek iletişim bilgilerinin tarihine kadar müdürlüğümüze 22.07.2022 bildirilmesi hususunda;
Okunma Sayısı: 329