24
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 20.05.2022 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00074807249 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'de Fransa'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı ve "Hazır Giyim ve İnşaat Malzemeleri" sektörlerinin ele alınacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Okunma Sayısı: 341