TASARLANAN PROJELER

OKUL HAMİLERİ PROJESİ ( 2021-2022 )

KAZANILAN PROJELER

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus Ticaret Borsası ÇKA ile Borsacılıkta Türkiye'de bir İlke İmza Atıyor

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU PROJESİ

TR62/14/ÜRÇEP/0023 - 06/11/2014 12 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Elektronik ortak satış platformu kuruldu ve faaliyete geçti Borsada kurulu laboratuarda yapılan analiz sayısı arttı Tüccarların satın aldığı ürün kalitesi nedeniyle borsa yönetimine yaptığı şikayetler azaldı

342.508,00.-TL

256.881,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus'ta Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Fizibilite Çalışması

TARSUS'TA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR62/14/DFD/0022 - 02/05/2015 3 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

TDİOSB teknik altyapı ihtiyacı, bölgede yer alması öngörülen sektörler ve kapasiteleri , Tarsus’ta tarımda ihtisaslaşmayı teşvik edecek sistemlerin kurulabilmesi için birer araştırma hazırlandı. Tarsus Gıda İhtisas OSB'si 5.300 dönümde kurucu ortağı olarak kuruluşu onaylandı.

67.220,00.-TL

66.220,00.TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Yeniden Yapılanma ( BPR- Business Process Reengineering) Egitim ve Danısmanlıgı

YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI

TR62/16/TD/0025 - 08/09/2016 1 AY

 Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

İdari hizmet yönetimi, insan kaynakları, iş planları ve hizmet kaynak yönetimleri başarılı bir şekilde oluşturuldu

15.400,00.-TL

12.900,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Ekonomi Bakanlığı , URGE - Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme Projesi

17. UR-GE.040 15.06.2017 tarihli ve 201/29 No'lu  3 YIL

21 ARALIK 2021 Tamamlandı

 

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Projenin genel amacı, bu KOBİ’lerin kurumsallaşma çabalarını destekleyip uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan sürdürülebilir ihracat stratejileri geliştirmelerini ve uluslararası işbirliklerini çeşitlendirerek yeni pazarlara girmelerini sağlamaktır.

4.800.000,00.-TL

3.600.000,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmet Alımı 

YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

TR62/17/TD/0052 - 26/07/2017 1 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve 17025 olup ilk aşamada temel standart olan Kalite Yönetim Sisteminde 2015 versiyonuna geçiş yapıldı

15.000,00.-TL

15.000,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - UYGULAMALI AB HAREKETLILIK PROJELERI PROJE DÖNGÜSÜ EGITIMI

AB Proje Yazma Eğitimi

TR62/17/TD/0182- 25/12/2017 1 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Geçimi Tarıma ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde AB Standartlarında Üretim artısı oluşacaktır.Sosyal Politika ve insan Kaynaklarının Geliştirilmesi sağlanacaktır.

15.000,00.-TL

15.000,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü "DÜŞÜN, TAŞIN, OYNA"

Akıl ve zeka oyunları ile Tarsus'ta  ilköğretimde okuyan öğrencileri mantıklı düşünme , problem çözme becerilerinin arttırılması

Tarsus Kaymakamlığı'nın 11/09/2019 tarihli ve 16739099 sayılı oluru

2020 yılı Nisan Sonuna Kadar

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Çocuklar zeka oyunları ile dikkat, odaklanma konsantrasyonu arttı. Ebeveyn ilişkileri arttı.Muhakeme yetenekleri arttı

12.134,00.-TL

 

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü "ÜRETİM-TÜKETİM-DAĞITIMDA TARSUS’UN ALTINLARI"

4 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında, her gün farklı mekânda belirlenen saatlerde düzenlenmesi planlanan atölye çalışmaları, gözlem, saha çalışması, sanatsal faaliyetler, grup çalışmaları, sportif etkinlikler vb. bir dizi bilimsel etkinliğin gerçekleştirilmesi

Tarsus Kaymakamlığı'nın oluru

2021 yılı Ekim Sonuna Kadar

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Yaşadıkları bölgenin kalkınma alternatiflerinden olan tarım ürünlerinden defne, zeytin ve pamuğun üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını yerinde gözlemlemelerini sağlamak,Ata tohumunun önemini ve yerini anlamalarını sağlamak.

50.000,00.-TL

 

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - TTB Akreditasyonda Dijitallesme Dönüsüm Projesi

Tarsus Ticaret Borsası akreditasyon sisteminde devamlılıgının saglanması ve kurumsal kapasitesinin iyi yönetisim kurallarına yönetilebilmesi için akreditasyon sisteminin kurulması

TR62/20/TD/0092 1 AY

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Akredite bir Borsa olan Tarsus Ticaret Borsası TTB kurulacak sistemler ile Mersin/Adana illeri Oda/Borsa bölgesinde yer alan oda/borsaları arasında da ilk olacak ve örnek teskil edecektir

30.000,00.-TL

 

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (Tarsus Tarım Sektörünün İhracat Yönetimi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Kümelenme Projesi - 3 YIL Süreli)

Hiç ihracat yapmayan üyelerimizin ihracat yapabilmelerini, ikinci nesil olarak adlandırdığımız babadan evlada geçen firmaların ihracat yapabilmelerini, projeye dahil olan üyelerimizde ihracat birimlerinin kurulmasını halihazırda ihracat yapanların ihracatlarını artırmak, ihracat yönetimini ve kapasitelerinin artırılmasını, Yeni Nesil Ticaret ( e-ticaret , e-fuar) olanaklarının yaratılmasını, ihracatla ilgili kurumsal yazışma, görüşme becerilerinin kazandırılması.

 21.URGE.025

 Devam Ediyor

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Yüksek katma değerli malların ihraç edilmesi, ülkemizin içsel zenginliklerinin yurt dışına değerinin altında çıkarılmamasını sağlamak. Başarılı bir marka inşa etmek. Öncelikle firmalarımıza marka olarak rakiplerinden farklı kılan özelliklerini belirlemek.Üyelerin Rekabette öne çıkmalarını sağlamak.

 13.000.000

 13.000.000

 

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

 

 

 

 

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAK GİRİŞİM PROJELERİ

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Çiğ Süt Üretiminde İyi Hijyen Uygulamalarının ve Kalitenin Sağlanmasına Yönelik Bilgi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi

ÇİG SÜT ÜRETİMİNDE IYİ HİJYEN UYGULAMALARININ VE KALİTENİN SAGLANMASINA YÖNELİK BİLGİ ALT YAPISININ GELİSTİRİLMESİ PROJESİ

TR62/14/KIRAP/0014 - 10/20/2014 / 12 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Çiftçilerin, yasal normlara ve bunun sonucu olarak az maliyetle islenebilir kalitede çiğ süt üretimi gerçekleştirmeleri sağlandı.

67.620,00.-TL

50.715,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

Çukurova Kalkınma Ajansı - Uygulamalı AB Hareketlılık Projelerı Proje Döngüsü Egıtımı

AB Proje Yazma Eğitimi

TR62/17/TD/0092 - 21/11/2017 / 1 AY

 

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

Sosyal Politika ve insan Kaynaklarının Geliştirilmesi sağlanacaktır.Kırsal Kalkınmaya yarar sağlanacaktır.

15.000,00.-TL

 15.000,00.TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Yürütülecek olan projelere uygun konularda verilecek eğitimler Avrupa standartlarında olacaktır.

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

SODES - Çiftçiyim Anneyim Kazancımla Güvendeyim

 

11/12/2013 / 6 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

 

40.000,00.-TL

40.000,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

SODES - Tarımın Sultanları 2

 

10/15/2015 / -6 AY

Tamamlandı

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

 

60.000,00.-TL

60.000,00.-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

Proje Adı

Konu Özeti

Proje Durumu/No

Son Durum

SODES- Hedef İhracat Ülkemi 2023 e Hazırlıyorum

 

 

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

ÇIKTILAR

TOPLAM BÜTÇE

DIŞ KAYNAK

İRTİBAT

 

154.450,00,-TL

126.450,-TL

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

KAYNAK TOPLAMI

5.592.198,00.-TLTARSUS TICARET BORSASI
PROJE GENEL BILGILERİ
Proje Adı Yeniden Yapılanma ( BPR- Business Process Reengineering) Egitim ve Danısmanlıgı
Proje Başlangıç / Süresi 8/29/2016 / 1 AY
Kısa Adı / Numarası TTB Akreditasyonda Dijitallesme Dönüsüm Projesi / TR62/20/TD/0092
Çıktılar Proje 15 gün içinde başlayacaktır.
Uygulandığı İller MERSİN
Uygulandığı Ülkeler TÜRKİYE
FİNANSMAN BİLGİLERİ  
Fon Alınan Program Çukurova Kalkınma Ajansı 
Toplam Bütçe 30.000,00 - Türk Lirasi
Kullanılan Dış Kaynak 30.000,00 -Türk Lirasi
Kullanılan İç kaynak 0,00 -Türk Lirasi 
İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ  
İrtibat Adı Soyadi Hasan -Şanlı 
Görevi Genel Sekreter
Telefon 0 324 624 40 74
e-Postası genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarsus Ticaret Borsası ÇKA ile borsacılıkta Türkiye'de bir ilke imza atıyor

Proje Başlangıç / Süresi

6/11/2014 / 12 AY

Kısa Adı / Numarası

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU PROJESİ / TR62/14/ÜRÇEP/0023

Çıktılar

Elektronik ortak satış platformu kuruldu ve faaliyete geçti

Üreticiler ürünlerini ortak satış platformunda pazarlamayı tercih etti Borsada vadeli işlem sayısı arttı

Borsada kurulu laboratuvarda yapılan analiz sayısı arttı Tüccarların satın aldığı ürün kalitesi nedeniyle borsa yönetimine yaptığı şikayetler azaldı

Tarsus Ticaret Borsası üyelerinin yıllık iş hacmi arttı Üreticilere ve borsa üyelerine elektronik ortak satış platformu tanıtım eğitimlerinin verilmesi sonucu ilçe halkının bilişim çağının tüm olanaklarından yararlanması sağlandı

Sağlıksız saklama sonucu oluşan ürün kaybı, aflatoksin gibi zararlılar azaltıldı

Uygulandığı İller

 

Uygulandığı Ülkeler

 

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

342508.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

256881.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

85627.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

aukansu@gmail.com

 

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarsus'ta Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Fizibilite Çalışması

Proje Başlangıç / Süresi

2/5/2015 / 3 AY

Kısa Adı / Numarası

TARSUS'TA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI / TR62/14/DFD/0022

Çıktılar

Tarsus Ticaret Borsası yetkililerinin katılımıyla yurt içi iş gezisi düzenlendi.

Tarsus TDİOSB kuruluşu ile ilgili tüm tarafların katılımı ile bir danışma toplantısı düzenlendi.

TDİOSB teknik altyapı ihtiyacı, bölgede yer alması öngörülen sektörler ve kapasiteleri , Tarsus’ta tarımda ihtisaslaşmayı teşvik edecek sistemlerin kurulabilmesi için birer araştırma hazırlandı.

Uzmanlar tarafından bir eylem planı hazırlandı

Uygulandığı İller

 

Uygulandığı Ülkeler

 

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

67220.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

66220.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

1000.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Yeniden Yapılanma ( BPR- Business Process Reengineering) Egitim ve Danısmanlıgı

Proje Başlangıç / Süresi

8/29/2016 / 1 AY

Kısa Adı / Numarası

YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI / TR62/16/TD/0025

Çıktılar

Proje 1 hafta içinde başlayacaktır.

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

15.000,00 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

12.900,00 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

2.500,00 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Çig Süt Üretiminde Iyi Hijyen Uygulamalarının ve Kalitenin Saglanmasına Yönelik Bilgi Alt Yapısının Gelistirilmesi Projesi

Proje Başlangıç / Süresi

10/20/2014 / 12 AY

Kısa Adı / Numarası

ÇİG SÜT ÜRETİMİNDE IYİ HİJYEN UYGULAMALARININ VE KALİTENİN SAGLANMASINA YÖNELİK BİLGİ ALT YAPISININ GELİSTİRİLMESİ PROJESİ / TR62/14/KIRAP/0014

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Çıktılar

Çiftçilerin, yasal normlara ve bunun sonucu olarak az maliyetle islenebilir kalitede çig süt üretimi gerçeklestirmeleri saglan

 

Kalite ve hijyen parametrelerine uygun çig süt üretiminden dolayı islenebilir süt veriminde artıs saglandı

 

Verim artısı ile beraber ekonomik seviyelerinde artıs meydana geldi.

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Çukurova Kalkınma Ajansı

Toplam Bütçe

67620.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

50715.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

16905.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Çiftçiyim Anneyim Kazancımla Güvendeyim

Proje Başlangıç / Süresi

11/12/2013 / 6 AY

Kısa Adı / Numarası

/

Çıktılar

 

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

SODES ( Sosyal Destek Programı )

Toplam Bütçe

40000.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

40000.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

0.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

 

TARSUS TICARET BORSASI

PROJE GENEL BILGILERİ

Proje Adı

Tarımın Sultanları 2

Proje Başlangıç / Süresi

10/15/2015 / -6 AY

Kısa Adı / Numarası

/

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar

Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Çıktılar

 

Uygulandığı İller

MERSİN

Uygulandığı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Toplam Bütçe

60000.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

60000.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak

0.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

 

İrtibat Adı Soyadi

Hasan -Şanlı

Görevi

Genel Sekreter

Telefon

0 324 624 40 74

e-Postası

genelsekreter@tarsustb.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 YILI PROJELERİMİZ

 

 

 1-      Projenin Adı:

Tarsus Ticaret Borsası Gençlere Işık Tutuyor

Basvuru Kodu: 2013-33-0356  Basvuru Tarih/Saat: 13-02-2014           04:52:00

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES Sosyal Destek Programı

Proje Süresi:                                                       3 Ay

Proje Başvuru Sahibi:                                       TARSUS TİCARET BORSASI

Proje Ortak 1:      TARSUS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BURO AMİRLİĞİ

Proje Ortak 2:      TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLİĞÜ

Proje Ortak 3:      TARSUS SUT URETICILERI BIRLIGI

Proje Ortak 4:      TARSUS SOSYAL YARDIMLASMA VE DAYANISMA VAKFI

Proje Toplam Bütçesi:                                     155.295 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                           131.975 TL

Eş finansman:                                                   23.320 TL ( TTB ve diğer ortaklar tarafından karşılanacaktır )

 

 2-      Projenin Adı:

Ailem varsa “BEN” varım

Basvuru Kodu: 2013-33-0379    Basvuru Tarih/Saat:  13.02.2014 12:26:00

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES Sosyal Destek Programı

Proje Süresi:                                                    5 ay

Proje Başvuru Sahibi:                                   Tarsus Ticaret Borsası   

Proje Ortak 1:                                                  Tarsus Süt Üreticileri Birliği

Proje Ortak 2:                                              Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Proje Ortak 3:                                              Tarsus Muhtarlar Derneği

Proje Ortak 4:                                              Tarsus Türk kadınlar Birliği Şubesi

Proje Toplam Bütçesi:                               147.950 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                     127.600 TL

Eş finansman:                                                20.350 TL (TTB ve diğer ortaklar tarafından karşılanacak)

 

 3-     Projenin Adı:

ILÇEMIZDE MEVCUT OLMAYAN GIDA ANALIZ CIHAZIN ALIMI

Basvuru Kodu:  Gecici_TR62/14/KIRAP/0007 Referans No: TR62/14/KIRAP/0016

Başvurulan Kurum ve Program Adı:

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2014 yılı Mali Destek Programı, Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı e sunulmuştur.

Proje Süresi:                                                    8 ay

Proje Başvuru Sahibi:                                   TARSUS TİCARET BORSASI          

Proje Toplam Bütçesi:                                251.817 TL

Talep Edilen Destek Miktarı:                     150.000 TL

Eş finansman:                                                  101.817 TL (TTB tarafından karşılanacak)