Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Gerçekleşti

  • 31.10.2018
  • tarsustb

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı ve Ticaret Borsaları Konsey Üyesi Murat Kaya, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşen TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına katıldı.

Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde, yükselen faizler dolayısıyla devlet sübvansiyonlu olarak, tarım ve hayvancılık sektörüne verilen düşük faizli kredilerde yavaşlama olduğuna dikkat çekerek, “Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik düşük faizli kredilerin, girişimcilerimizin ve üreticilerin kullanımına yeniden sunulmasını bekliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu; TOBB olarak, borsalarla birlikte, tarım ve hayvancılıktaki dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.​

Başkan Murat Kaya, Borsa üyelerinin görüş ve önerilerinden derlenen tarımsal üretimde desteklerin yenilenmesi, lisanslı depoculuk, su fakirliği, mera alanların rehabilite edilmesi, hayvancılık sektöründe yaşanan girdi maliyetleri, yem hammadde temini ve ithalatı yüksek olan tarım ürünlerinin ekimine ayrıca teşvik verilmesi konularında hazırlanan raporu da bu toplantıda sunmuş oldu.

Başkan Murat Kaya toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ;

Hayvancılık sektörünün yaşadığı sıkıntılar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların neden olduğu sonuçlar son dönemde Ülke olarak yaşadığımız ekonomik dalgalanmalarda daha da hissedilir olmaya başladı." dedi.

Hayvancılık sektöründe önemli yatırımlar, önemli devlet teşvikleri ve krediler olmasına rağmen hem üretim hem de arz zincirindeki dalgalanmalara değinen Başkan Murat Kaya, "Hayvan yeminde kullanılan ürün fiyatlarındaki yükseliş üreticinin yüzünü güldürürken , yem ham madde fiyatlarının artması besi ve süt inekçiliği yapan üreticiyi üzmektedir.Hayvancılık sektörünün yaşadığı en büyük sorunlarından biri olan girdi maliyetine çözüm arayışlarımız devam ediyor. Yem hammaddesi temin ve maliyetinin yarattığı sorunlar başta olmak üzere hayvan sağlığında yaşanan sıkıntılar sektörün en önemli sorunları arasında. Yeni doğan buzağı ölümlerindeki oran inanılmaz boyutta. Türkiye’de buzağı ölümleri %15 düzeyinde görülmekte olup, bu oran diğer gelişmiş ülkelere göre çok yüksektir. Yaklaşık 750 -800 bin civarında gerçekleşen buzağı ölümü 2017 yılında toplam 1,2 milyar dolar ödenen 900 bin adet canlı büyükbaş ithali ile aynı sayıdadır.Bu durumun önüne geçmek en önemli hedef olarak karşımızda durmaktadır.Sektör sahibi işletmecilerle yaptığımız görüşmelerde , büyükbaş hayvancılık üzerinde yoğunlaşıldığı, küçükbaş hayvancılığın yeterince önemsenmediği ve gündeme gelmediğini fark ettik. TUİK'ten aldığımız verilerde son 25 yıl içinde küçükbaş hayvan sayımız 44 milyona düşerek, nüfusumuzun artış oranına nazaran %25 azalmış olması ve son 50 yılda mera alanımız % 50 azalarak 14,5 milyon hektara düşmesi dikkat çekici bir veri olarak karşımıza çıkmıştır.

Yine raporlara göre Türkiye'nin her yıl ortalama ithal yem hammadde ihtiyacı 500-600 bin ton civarında artmaktadır.2017 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 25 milyon ton yem üretimi gerçekleşmiş. Bu söz konusu üretimi gerçekleştirmek adına Türkiye, 2017 yılında 12 milyon tonu aşkın yem hammaddesi ithalatına 3,7 milyar dolar gibi çok ciddi bir miktarda para ödedik.

En gelişmiş ülkeden gelişmekte olan ülkelere kadar, bütün dünya örneklerinden gördüğümüz gibi tarım ve hayvancılık sektörü devlet desteği olmadan ayakta kalamıyor, verimli üretim yapamıyor.

Bu noktada; Et fiyatları, süt fiyatları düşünüldüğünde yem girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla meralarımızın çok iyi değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.Ayrıca, üreme yeteneğinin yüksek, verime geçiş süresinin kısa ve işletme yatırım giderlerinin çok daha düşük olduğu küçükbaş yetiştiriciliğine de önem verilmesi gerekmektedir." dedi.

 

Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Gerçekleşti