Tarsus Ticaret Borsası Urge Projesiyle Yine Bir İlke İmza Atıyor!

  • 06.07.2017
  • tarsustb

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Tarsus Ticaret Borsası ilk defa bir ilçe borsası olarak yapmış olduğu başvuru ile “Tarsus Tarım Ürünleri Grubu İhracatı Geliştirme Projesi” isimli URGE projesi Ekonomi Bakanlığı Kobi ve Kümelenme Daire Başkanlığı tarafından  20.06.2017 tarihinde kabul edilmiş ve destek kapsamına alınmıştır.

Başkan Murat Kaya göreve geldiklerinde Borsanın misyonunda tarif ettiği üzere "Kentimizin ve Bölgemizin Ticari Etkinliğini Arttırmak, Üyelerimizin Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen Dünyada Yer Almasını Sağlayacak Ticaret Yapısını Oluşturmak" amacına uygun bir projenin Ekonomi Bakanlığınca kabul görmesi Tarsus için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu ifade etti.

Başkan Murat Kaya sözlerine şu şekilde devam etti." Dış ticaretimizin arttırılması, ihracat edebilir ticari işletmelerin vasıflarının yükseltilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığınca desteklenen URGE Projeleri destek önceleri il odalarına tanınan kapsamda yer alırken göreve geldiğimiz ilk yıl başlattığımız lobi çalışmalarıyla URGE Proje destekleri 2010/8 sayılı tebliğ ile ilçe borsalarına da verilmesi mümkün olmuştu. Bu kapsamda Tarsus Ticaret Borsası URGE Proje destekleri almaya hak kazanan ‘’Türkiye'deki ilk ilçe borsa’’ olmuştur.Ekonomi Bakanlığı yetkilileri URGE projesi ekibimizle tanışmış ve ekibimizin 180 URGE Projesi içinde en etkin ve kalifiye ekip olduğunu belirtmiştir.Projeye katılan firmaların, Tarsus Ticaret Borsası liderliğinde; ortak ihtiyaç analizi, ortak eğitim, ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. İlk olarak yapılacak ihtiyaç analizi kapsamında gerçekleştirilecek çalışma ile tüm küme firmalarımız yerlerinde ziyaret edilecek ve detaylı analizleri tamamlanacak, hedef ülkeler belirlenecek ve stratejik yol haritası oluşturulacaktır. Proje maliyetlerinin %75’i Borsamız ve kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanacaktır.URGE Projemiz 3 yıl sürecek ve projemizle birlikte Tarsus’un ihracat rakamlarında önemli ölçüde artış sağlayacağımızı hedefliyoruz..Projemizle birlikte hali hazırda ihracat yapan firmalarımızın ihracat hacminin artırılması, ihracat yapmayan firmalarımızın yurt dışı pazarlara açılması ve ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, firma organizasyon yapılarının ihracata uygun hale getirilmesi, firmalara dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması amaçlanmaktadır. ’’ dedi.

HER ŞEY GÜZEL TARSUS'UMUZ VE TÜRKİYE İÇİN

Tarsus Ticaret Borsası Urge Projesiyle Yine Bir İlke İmza Atıyor!