ÜYELİK KAYDI

5174 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Borsaya kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişler talep üzerine kayıt esnasında kotasyona tabi ürünlerin alım satımını belgelemek zorundadırlar.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işlemini belgelendiremeyenlerin üyelik talepleri belgelendirmenin tamamlanmasına kadar bekletilir.(Muamelat Yönetmeliği)

 

Hakkında üyelikten geçici veya uzun süreli çıkarma cezası verilen ve bu cezalara ilişkin süreleri tamamlanan üyelerden kayıt zorunluluğu bulunanlar, talep üzerine veya resen borsalara yeniden kaydedilir.

 

 

BORSAYA KAYIT ZORUNLULUĞU

Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir. .....................................................................................................................................

Üyelik için gerekli belgeler aşağıdadır.

 

Size yada kuruluşunuza uygun olanı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gerçek kişiler için:

İŞ BU GERÇEK KİŞİ KAYIT FORMUNU DOLDURAN ÜYE OLMAK İSTEYEN FİRMA,

KAYIT FORMUNDA 20 İNCİ SIRADA YER ALAN KISIM İÇİN HAKKINDA BİLGİ ALINACAK FİRMALARDAN TARAFININ SORGULANMASINI KABÜL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.AYRICA KAYDA GELENİN İŞTİGAL KONUSU İLE ALAKALI İŞYERİ TESPİTİ YAPILIR.TESBİTTE; İŞ YERİ İŞTİGAL KONUSU İŞE UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE KAYIT İŞLEMLERİ TESİS EDİLMEYE BAŞLANIR. 

Gerçek kişi kayıt formu

Gerçek kişi kayıt için gerekli belgeler

Tüzel kişiler için:

İŞ BU TÜZEL KİŞİ KAYIT FORMUNU DOLDURAN ÜYE OLMAK İSTEYEN FİRMA,

KAYIT FORMUNDA 13 ÜNCÜ SIRADA YER ALAN KISIM İÇİN HAKKINDA BİLGİ ALINACAK FİRMALARDAN TARAFININ SORGULANMASINI KABÜL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.AYRICA KAYDA GELENİN İŞTİGAL KONUSU İLE ALAKALI İŞYERİ TESPİTİ YAPILIR.TESBİTTE; İŞ YERİ İŞTİGAL KONUSU İŞE UYGUN GÖRÜLMESİ HALİNDE KAYIT İŞLEMLERİ TESİS EDİLMEYE BAŞLANIR.   

Tüzel kişi kayıt formu

Tüzel kişi kayıt için gerekli belgeler

Üye Güncellemeleri için:

Üye Güncelleme Formu

 

ÜYE EL KİTABI (SWF)

 

ÜYE EL KİTABI (PDF)