ÜNYE TİCARET BORSASININ KURULUŞU: İlçemizde Ticaret Borsası nın kurulması ile ilgili çalışmalar 1990 yılında başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 27/08/1990 yılında Ünye Borsa Müteşebbis Teşekkül Kurulu oluşturularak ilk başvurusunu Ünye Kaymakamlığına yapmıştır. Bu kurulda yer alan ilk üyeler; Hasan Basri DURAK, Cabbar BÖLÜKBAŞI, Mevlüt İHTİYAROĞLU ve Üzeyir KURT’dur. Yapılan bu başvurunun ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13/09/1990 tarih ve 44337 sayılı Ordu Valiliğine hitaben yazdığı yazıları ile; 5590 sayılı kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33. Maddesine göre Ünye İlçesinde bir Ticaret Borsası kurulması uygun görülmüştür. Buna bağlı olarak; Ünye İlçesi dahilinde iç ve dış kabuklu fındık,mısır,buğday unu, buğday kepeği, ayçiçeği yağı, soya yağı, mısır özü yağı, pirinç, bulgur, irmik, makarna, arpa, yulaf alım ve satımlarıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin borsaya kayıtlarının yapılması istenmiştir. Kuruluşunu bu şekilde resmi süreçte tamamlayan Ünye Ticaret Borsası ilk seçimlerini 01/12/1990 tarihinde yaparak ilk meclisini oluşturmuştur. İlk seçim de seçmen listesine yazılan seçmen sayısı 125 kişidir. Bu üyelerden ilk defa oy kullanan ve seçimi sonlandıran üye sayısı ise 44’dür. Bu 44 üyenin kullandığı oylarla Ünye Ticaret Borsası ilk seçimini gerçekleştirmiş ve meclisini seçmiştir.