Tarsus Borsası Haberler

AKREDİTASYON İZLEME VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTIMIZ YAPILDI

  • 07.12.2016
  • tarsustb

Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı ve akabinde Akreditasyon İzleme Komitesi  toplantısı Borsa Başkanı Murat KAYA'nın  Başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının açılışında Stratejik Yönetim anlayışına değinen Başkan Murat KAYA "Ülkemizin geleceğine yönelik güçlü ve kararlı stratejik amaçlar belirlendiğinden, kurumlarımızın “Stratejik Yönetim” anlayışıyla yönetilmesi artık daha da önem kazanmıştır.Kamu kaynaklarını etkin kullanarak, kentin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek; kaynakların verimli kullanılması gerektiğini göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlar arasında öncelik ve planlama çalışması yapmak; tüm bu çalışmaları yaparken kurumlara bütçe disiplini, katılımcılık, izleme, değerlendirme alışkanlığı ve hesap verme sorumluluğu kazandırmak hedefimiz olmuştur. " dedi.

Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Süreçlerinden sorumlu organ üyemiz Kemal Süheyl Batmaz'a, Kurumlar arası ilişkilerden sorumlu organ üyemiz Ali Seçer'e, Yönetim Kurulu ve Stratejik Plan Ekip üyemiz Ramazan Hıdıroğlu'na , Akreditasyon Birim  personellerimize, teşekkür eden Başkan Murat KAYA sistemin sürdürülebilirliği konusunda yönetimimizce tam destek sağlanacağını ifade etti.

Bir önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sonrası Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısına geçildi.

YGG Toplantı konuları,

Bir önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı konuları,

Kalite Politikaları Misyon ve Vizyon gözden geçirilmesi konusu,

Yönetim Sistemi Belgeleri (9001:2008, 27001, 10002, 17025) Belge Yenileme konusu,

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerinin durumu konusu,

Revizyon İşlemleri konusu,

2016 yılı Haberleşme Performanslarımızın değerlendirilmesi konusu,

2016 yılı Lobi Faaliyetleri konusu,

2016 yılı Personel Eğitimlerinin değerlendirilmesi

2016 yılı Üye Eğitim ve Toplantılarının değerlendirilmesi,

2016 yılı Üst Yönetim Eğitimlerinin Değerlendirilmesi,

2016 yılı Süreçlerin değerlendirilmesi konusu,

2016 yılı İç Tetkiklerin Değerlendirilmesi,

2016 yılı Üye Memnuniyet Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi,

2016 yılı Üye Öneri ve İstek Formlarının değerlendirilmesi konusu,

2016 yılı Personel Memnuniyet Anketleri değerlendirmesi,

2016 yılı Personel Öneri İsteklerinin değerlendirilmesi,

2016 yılı Üye ve Personele Yönelik İyileştirme örnekleri konusu,

2016 Yılı 5 Borsa ile 4 Ana Ürünün Miktar, Fiyat Kıyaslaması konusu,

2016 yılı Kıyaslama çalışmalarının değerlendirilmesi,

2016 yılı Sektörlere Yönelik Hazırlanan Araştırma Raporları konusu,

2016 yılı Tedarikçilerin Değerlendirilmesi konusu,

2016 yılı Başarı Hikayeleri konusu,

2017-2020 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi konusu,

2017 yılı Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi konusu,

2017 yılı Faaliyet Takviminin Belirlenmesi konusu,

2013-2016 Yılları 4 Yıllık Stratejik Plan Performansı

2016 Yılı Personel Performans Değerlendirme konusu

Bir sonraki YGG Toplantı tarihinin görüşülmesi,

 

Akreditasyon İzleme Komitesi konuları

1– Geçen Toplantıdaki Gündem Maddelerinin gözden geçirilmesi,

2– 2016 yılı Kalite Hedeflerimiz ve Faaliyet Takvimimizin değerlendirilmesi,

3– 2016 Yılı Stratejik Amaç ve Hedeflerimizin Maliyetlendirilerek değerlendirilmesi,

4- 2016 Yılı İş Planlarının Değerlendirilmesi,

5- 2013-2016 Yılları 4 Yıllık Stratejik Planın Performansı

6- 2017-2020 Stratejik Plan Çalışmaları 4.Durum ve Yürürlüğü

7- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi,

Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi görüşüldü.

 

Konuların görüşülmesi ardından toplantı sona erdi.

 

AKREDİTASYON İZLEME VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTIMIZ YAPILDI