TOBB Duyuruları

 

24
İlgi : Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’nin 20 Mayıs 2022 tarihli e-postası. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Britanya'ya (İngiltere, Galler ve İskoçya) yapılacak ihracatta UK Conformity Assessed/BK Uygunluk Değerlendirmesi (UKCA) işareti, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dâhil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE işaretinin yerini alacaktır.
CE işareti gerektiren çoğu eşyayı kapsayan ve CE işareti gibi, eşyanın ilgili mevzuata ilişkin tüm gereklilikleri karşıladığını gösteren UKCA işaretinin, Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasasına sunulacak eşya için kullanılması zorunlu olacak ve bu önemli değişiklik Türk ihracatçılarını da doğrudan etkileyecektir.
İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı (BEIS) tarafından söz konusu değişikliğin getireceği yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Türkiye'nin öncelikli ülkelerden biri olarak belirlendiği vurgulanmıştır.
Bu çerçevede, ilgide kayıtlı elektronik postada, 27 Mayıs 2022 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) işbirliğinde çevrimiçi "UKCA İşareti: Birleşik Krallık'ta pazar erişimini güvence altına almak" konulu webinarın düzenleneceği
bildirilmektedir.
Ekte programı sunulan söz konusu sanal etkinliğe ilgi duyan firma temsilcilerinin https://register.gotowebinar.com/register/8705543165130214670 linkten kayıt yapmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

24
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 20.05.2022 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00074807249 sayılı yazısı. Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00'de Fransa'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimiz ile iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı ve "Hazır Giyim ve İnşaat Malzemeleri" sektörlerinin ele alınacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Toplantıya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

24
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Birliğimize iletilen 16.05.2022 tarih ve 74621249 sayılı yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu yazıda KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle, HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limitinin 2.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildiği bilgisi iletilmektedir.
KOSGEB internet sayfası üzerinden ayrıntılara erişim sağlanabilmektedir:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destekprogrami Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

[Devamını oku...]

23
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan 10.05.2022 tarihli yazıda; Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler
arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliğine bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat
edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.
Bilgilerini ve Odanız üyesi firmaların konu ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

23
5G Teknolojisinin iş dünyasına sunduğu imkanları anlatmak ve bu imkanları iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirmek amacıyla 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden sektörel istişare toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Huawei işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıda 5G teknolojisinin yüksek bağlantı hızı, düşük gecikme ve makine tipi bağlantı imkanlarının iş dünyasına sunduğu fırsatlar ile iş senaryolarının uygulamaları anlatılacak, 5G'nin sunduğu imkanlar iş dünyası
temsilcileri ile birlikte istişare edilecektir.
Bilgilerinizi, toplantıyı sosyal medya, internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak toplantıya
katılımlarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

23
Birliğimiz, Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle aşağıdaki program çerçevesinde bilgilendirme webinarları düzenleyecek olup webinar sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. Webinarlara ilişkin duyuru materyalleri ekte dikkatinize sunulmuştur.

[Devamını oku...]

13
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 10. Dönem Toplantısı'nın 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonunda imzalanacak mutabakat zaptında yer almak üzere Türkiye-İsviçre ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, İsviçre ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

09
Malumlarınız üzere Birliğimiz tarafından üyelerimize hukuki uyuşmazlıklarında çözüm merkezi olması amacıyla TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurulmuştur. Daha sonra Oda ve Borsalarımız bünyesinde de arabuluculuk ve tahkim merkezleri kurulmaya başlanmıştır.
Arabuluculuk, üyelerimizin iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması imkanını sunmaktadır. Herhangi bir durumda hukuki uyuşmazlık yaşayan üyelerimizin arabuluculuk imkanlarından daha çok yararlanmasını TOBB ve Oda-Borsalarımız olarak sağlamalıyız.
İşte bu sebeple TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak Oda ve Borsalarımızın üyesi ulusal ve uluslararası çalışan büyük ölçekli firmalara özel olarak Oda ve Borsalarda fiziki bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.

[Devamını oku...]

06
Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasındaki gelişmelerin, özelikle 55'e Uyum (fit for 55) kapsamındaki düzenlemelerin firmalar üzerinde büyük etkisi olacağı aşikardır. Bu sebeple, yeşil dönüşüme uyum sağlama aşamasında firmaları bilgilendirmek amacıyla Ufuk Avrupa Yeşil Dönüşüm Destekleri Webinarı gerçekleştirilecektir. Webinarda, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan yeşil dönüşüme ilişkin desteklere ve proje çağrılarına ilişkin bilgi verilecektir.
10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek webinarın programı ekte sunulmaktadır.
Söz konusu webinar programının tüm üyelerinize duyurulmasını ve etkinliğe katılım sağlanmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

28
Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle, Birliğimiz ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu" (TEBD) projesi kapsamında planlanan ikinci "TEBD Oda Akademisi 2022", 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya'nın Cadiz (Jerez) kentinde gerçekleştirilecektir. Programa, ülkemizden ve AB üyesi ülkelerden üst ve orta düzey Oda/Borsa yöneticilerinin katılması öngörülmektedir.
EUROCHAMBRES tarafından, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, oda bünyesindeki görev ve sorumlulukları gibi başvuru formunda yer alan ölçütler göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu, "TEBD Oda Akademisi 2022", eğitim programına katılmaya hak kazanacak yaklaşık 40 üst ve orta düzey yöneticinin (20 AB ve 20 Türk Oda/Borsa temsilcisi) ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ile her türlü eğitim masrafı proje bütçesinden karşılanacaktır. Program hakkında detaylı bilgi; Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" linki altında "Genel Bilgilendirme" bölümünde bulunan e-broşürde yer almaktadır. Eğitim programı interaktif bir ortamda gerçekleşeceğinden, simultane tercüme yapılacak olsa da katılımcıların İngilizce bilmeleri tercih edilmektedir. Başvuru sahipleri, program süresince katılacakları 2 temel zorunlu eğitim başlığının yanı sıra (KOBİ Destek Hizmetleri ve Türk ve AB Odalarının Ağ Oluşturma ve Eşleşme Faaliyetleri için Yeni Fikirler), e-broşürde listelenen 6 seçmeli eğitim başlığından tercih ettikleri 3 başlığı önem sırasına göre e-başvuru formu üzerinde listeleyecek ve bu konularda üç gün boyunca eğitimlere katılacaklardır.
Bilgilerinizi ve Oda/Borsanızca uygun görülmesi halinde adayınızın, Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme"bölümünden indirilecek e-başvuru formunu doldurmak suretiyle, 10 Mayıs 2022 tarihine kadar
ustarroz@eurochambres.eu adresine elektronik ortamda iletilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

Sayfa 8 / 18İlk   Geri   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  İleri   Son